Arsacal
button
button
button
button


Pelgrims-beeld van Fatima tot 11 maart in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 maart 2017 - 117 woorden

Het pelgrims-beeld van Fatima dat ver­schil­lende plaatsen in het aarts­bis­dom Utrecht heeft bezocht, is tot en met zater­dag 11 maart in Heiloo, daar staat het opge­steld in de grote kapel van het dio­ce­saan hei­lig­dom van Heiloo. Vanmorgen ben ik er een kijkje gaan nemen.

Rond het Fatima-beeld, één van de tien offi­cië­le replica's die over de wereld reizen, wor­den ver­schil­lende vie­rin­gen gehou­den. Zo vindt tij­dens de mid­dag­mis om 12.00 uur de toe­wij­ding plaats aan het on­be­vlekt hart van Maria, een bij­zon­dere devotie die tij­dens de ver­schij­ningen van Fatima bij­zon­der dringend is aan­be­vo­len. De grote kapel is over­dag open, evenals de kleine bede­vaart­ka­pel en het Oesdom, waar een winkel met reli­gi­euze artikelen is en een res­tau­ra­tie.

Terug