Arsacal
button
button
button
button


Vormsel en kruiswegwandeling in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2017 - 151 woorden
de laatste statie van de kruiswegwandeling
de laatste statie van de kruiswegwandeling
De St. Vincentiuskerk, voor de viering van het vormsel
De St. Vincentiuskerk, voor de viering van het vormsel

Dins­dag 14 maart was ik in Volen­dam voor de vierde vormsel­vie­ring, nu in de St. Vin­cen­tius­kerk. Daar staat achter in de kerk tot 17 april een van de hon­der­vijf­tig jaar oude kruis­wegs­ta­ties fraai opge­steld, het sluit­stuk van de Volen­damse kruis­weg­wan­de­ling.

Vorig jaar was de wan­de­ling een succes, zo’n 2500 mensen hebben die wan­de­ling van ongeveer an­der­half uur gedaan en ook nu is er veel belang­stel­ling. Onlangs werd er op TV aan­dacht aan besteed en er is een eigen Facebook-pagina voor de wan­de­ling. Het start­punt van de route is in het Art Hotel Spaan­der, Haven 15-19. De route ein­digt in de Sint Vin­cen­tius­kerk en er zijn boekjes met be­zin­nende teksten be­schik­baar om bij de staties of tij­dens de wan­de­ling door Volen­dam te over­we­gen.

Op deze dins­dag­avond was het een groep van 63 jongens en meisjes die het heilig vormsel ont­vingen in een bijna volle kerk. Aanstaande don­der­dag­avond volgt de laatste van de vijf vormsel­vie­ringen.

Terug