Arsacal
button
button
button
button


Afsluiting meimaand in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 mei 2012 - 104 woorden
Afsluiting meimaand in Heiloo

Op tweede pinkster­dag werd de mei­maand een tikje voorbarig af­ge­slo­ten in Heiloo bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Na de fees­te­lij­ke heilige Mis in de grote kapel was er een licht­pro­ces­sie door het park met een toe­wij­ding aan Maria en het zingend bid­den van de ge­loofs­be­lij­de­nis tot besluit. Wie door het pro­ces­sie­park wandelt, merkt zeker op hoe mooi alles erbij staat. Met steun van vele vrien­den van het hei­lig­dom zijn de kruis­wegs­ta­ties helemaal opgeknapt, een mooie groep vrij­wil­li­gers houdt het park piekfijn bij. Op dit moment wor­den de banken bij de calvarie­berg opgeknapt. Zeker de moeite waard om hier eens op bede­vaart te gaan!

Terug