Arsacal
button
button
button
button


Nieuw programma O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo

Opening bedevaartseizoen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 26 maart 2017 - 143 woorden

Op 26 maart werd het bede­vaartseizoen in Heiloo geopend en werd tege­lijk een nieuw ini­tia­tief gestart: weke­lijks is er op zon­dag om 16.00 uur een H. Mis voor ge­zin­nen en jon­ge­ren met aan­slui­tend een pro­ces­sie.

Mgr. Van Burg­ste­den opende het seizoen met de eerste 4 uur-Mis. Aan de pro­ces­sie en de maal­tijd daarna heb ik deel­ge­no­men met de ge­zin­nen die erbij aanwe­zig waren en dat was heel gezellig. Bij het pas gerestaureerde beeld van O.L. Vrouw van Lourdes bij de vijver op het bede­vaarts­ter­rein beëindig­den we de pro­ces­sie met de zegen. Deze zon­dag was er in het Juliana­kloos­ter een heer­lijke maal­tijd bereid voor alle deel­ne­mers, de ko­men­de zon­da­gen zal ie­der­een zelf iets moeten mee­bren­gen, maar na de Mis en de korte pro­ces­sie is er steeds in het Oesdom gelegen­heid samen het mee­ge­brachte voedsel te nut­tigen (potluckdinner) en elkaar te ont­moe­ten.

Van harte aan­be­vo­len!

Terug