Arsacal
button
button
button
button


Inwijding tuinzaal Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012 - 92 woorden
niet te veel wijwater, zeiden ze nog...
niet te veel wijwater, zeiden ze nog...

Na de pries­ter­wij­ding was er zater­dag nog een bij­zon­der momentje op De Tilten­berg: de nieuwe tuiz­naal werd ingewijd. Bij de plannen voor deze zaal en de aanbeste­ding was ik nog volop betrokken als rector, de eerste steen was gezegend toen ik tot hulp­bis­schop benoemd was maar nog niet gewijd, nu mocht ik de vol­tooi­ing en de inrich­ting bewon­de­ren: het is prach­tig gewor­den! Een heel doel­ma­tige zaal voor bij­een­komsten van groepen en ontspan­ning. Ik denk stiekem dat er - naast de exa­menstudie - nogal eens voetbal zal wor­den gekeken op een groot scherm...

Terug