Arsacal
button
button
button
button


Proficiat, Paus emeritus!

Benedictus XVI 90 jaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 april 2017 - 263 woorden

Op Paas­zon­dag bereikte de emeritus-paus Bene­dic­tus XVI (Jozef Ratzin­ger) de leef­tijd van 90 jaar. Van harte wil ik hem daar­mee fe­li­ci­te­ren en God danken voor alles wat hij voor Christus en de kerk heeft gedaan!

Toen ik zelf op het semi­na­rie zat heb ik professor Jozef Ratzin­ger voor het eerst ontmoet. Hij maakte deel uit van de be­ge­lei­dings­com­mis­sie van het semi­na­rie Rolduc en kwam enkele gast­col­leges geven. Later, toen ik in Rome stu­deerde, kwam ik hem opnieuw tegen bij Het Werk dat zich bij­zon­der toelegde op de studie van John Henri Newman, waarvoor kar­di­naal Ratzin­ger veel belang­stel­ling had. Met het semi­na­rie zijn we bij hem op au­diën­tie geweest, toen hij prefect was van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. Op­val­lend was dat hij zich bij de tweede keer de eerste ont­moe­ting vijf jaar eer­der, nog precies kon her­in­ne­ren. Toen hij pas paus gewor­den was, mocht ik hem enkele publi­ca­ties uit de Tilten­bergreeks aanbie­den. Door paus Bene­dic­tus XVI werd ik tot bis­schop benoemd en de audientie daarna en die aan het einde van de bis­schops­cur­sus heb ik ontroerend gevon­den. Bij die tweede au­diën­tie was dui­de­lijk hoe moe en breek­baar hij was gewor­den.

Ook dit jaar heb ik voor Pasen weer in zijn Jezus-boeken gelezen. Paus Bene­dic­tus heeft de Kerk een grote rijkdom nagelaten aan ‘knielende theo­lo­gie’. In stilte bidt hij voor de Kerk. Dat doet hij in het ver­trouwen dat de Heer het is die uit­ein­delijk Zijn Kerk leidt.

Van harte proficiat, emeritus paus Bene­dic­tus XVI, moge de Heer de tijd van leven die U nog gegeven is, rijke­lijk zegenen!

Terug