Arsacal
button
button
button
button


Priesters uit Bergamo op studiereis in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 april 2017 - 232 woorden
Bezoek aan de O.L. Vrouwekerk
Bezoek aan de O.L. Vrouwekerk
In de zaal bij de O.L. Vrouwekerk, links de Apostolisch Nuntius
In de zaal bij de O.L. Vrouwekerk, links de Apostolisch Nuntius

Op maan­dag 24 april is een groep van der­tig pries­ters uit het Noord-Ita­li­aanse Bergamo in Am­ster­dam aan­ge­ko­men voor een vijfdaags bezoek aan de kerk in ons land. Een gevarieerd bezoek.

Bergamo is het bisdom waar de Apos­to­lisch Nuntius Z. Exc. mgr. Aldo Cavalli vandaan komt. In dat bisdom bestaat de gewoonte de pries­ters ieder jaar een korte studiereis aan te bie­den. Dit jaar gaat die reis, begeleid door de vica­ris-generaal van het bisdom, naar Neder­land.

Op de eerste dag van het bezoek heb ik de kennis­ma­king met de kerk in ons land geopend in de zaal van de O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam met een voor­dracht en pre­sen­ta­tie over de ge­schie­de­nis van de kerk in Neder­land met een bij­zon­dere nadruk op de ont­wik­ke­lingen van de laatste vijf­tig jaar. Na afloop kreeg ik een fraaie medaille van de H. paus Johannes XXIII die in het bisdom Bergamo (Sotto il Monte) geboren is.

Dins­dag 25 april zullen we om 18.00 uur de heilige Mis vieren in de Sint Nicolaas­basi­liek en daarna zal de scriba van de Pro­tes­tantse kerk in Am­ster­dam een inlei­ding hou­den. Ook zullen de pries­ters kar­di­naal Eijk en mgr. Van den Hende ont­moe­ten. Tussen deze ont­moe­tingen door zal er na­tuur­lijk volop gelegen­heid zijn om iets van ons mooie land te zien.

Na een H. Mis in het Begijnhof op vrij­dag­och­tend, waarin mgr. Jan van Burg­ste­den hoofd­cele­brant zal zijn, vertrekt de groep weer naar Italië.

Terug