Arsacal
button
button
button
button


Rabbijnen, bisschoppen en priesters zingen en dansen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2017 - 153 woorden
Muziek, zang en dans voor het Domus Galilaeae
Muziek, zang en dans voor het Domus Galilaeae

Woens­dag­avond 3 mei werd de dag van groeps­ge­sprekken tij­dens de ont­moe­ting van Rabbijnen, bis­schop­pen, kar­di­na­len en pries­ters af­ge­slo­ten met zang en dans. Bekijk het filmpje.

De ont­moe­ting tussen synagoge en katho­lie­ke kerk stond woens­dag 3 mei in het teken van gesprekken in kleinere groepen, waar­on­der een Neder­landse groep met de ver­schil­lende rabbijnen, hun echt­ge­noten, ver­te­gen­woor­digers van de Joodse ge­meen­schap en de Neo­ca­te­chu­me­nale weg en ikzelf als bis­schop. De sfeer in de groepen was goed en broe­der­lijk, zoals ook tot uiting kwam in de ver­slagen die ’s mid­dags plenair wer­den gedaan.

De dag werd na het Joodse avond­ge­bede af­ge­slo­ten met zang van de se­mi­na­risten van het Domus Galilaeae en dans zoals op het filmpje is te zien.

Het is goed dat katho­lie­ken en Joden elkaar zo ont­moe­ten en zich bewust zijn van de ge­za­men­lijke taak die zij in onze gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving hebben: het geloof en de waar­den die van God komen voorleven en door­ge­ven.

 

Terug