Arsacal
button
button
button
button


Gebedsdag seminarie over 100 jaar Fatima

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 mei 2017 - 185 woorden
Gebedsdag seminarie over 100 jaar Fatima
Gebedsdag seminarie over 100 jaar Fatima
De nieuwe Fatima-tekenfilm
De nieuwe Fatima-tekenfilm

Op zater­dag 6 mei was in Heiloo de gebeds­dag om roe­pingen van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord, waar een grote groep leden van de gebeds­kring voor was geko­men. In de loop van de mid­dag heb ik de gebeds­dag bezocht en maakte de pre­sen­ta­tie van de nieuwe Fatima-DVD mee.

De gebeds­dag viel op de dag voor roe­pingen­zon­dag: de vierde zon­dag van Pasen, gewijd aan de goede her­der, waarop altijd bij­zon­der voor de gewijde roe­pingen wordt gebe­den.

Mgr. J. van Burg­ste­den had ’s morgens de H. Mis gevierd. Daar kon ik van­wege college aan het St. Boni­fa­tius-instituut niet bij zijn. In de mid­dag waren er ge­tui­ge­nissen van se­mi­na­risten en een lezing van spi­ri­tu­aal en pastoor Jeroen Smith over Fatima, waarbij hij ook de nieuwe DVD-tekenfilm pre­sen­teerde die door uit­ge­ve­rij Betsaida en het Katho­liek Alpha­cen­trum is uitge­ge­ven bij gelegen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen in Fatima. De DVD is geschikt voor kin­de­ren vanaf 8 jaar en voor € 5,- verkrijg­baar.

Ik ontmoette veel mij bekende mensen. Som­mi­ge leden van de gebeds­kring zijn al vele jaren met het semi­na­rie verbon­den. Maar er waren ook veel nieuwe gezichten, gelukkig maar...

Terug