Arsacal
button
button
button
button


Portugese parochie viert feest...

Het vormsel en andere feesten...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 14 mei 2017 - 448 woorden
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer
De vormelingen, met pastoor Jac. Hetsen en vormheer (foto: H. Tuijn)
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders
Na de Mis worden de bloemen uitgereikt aan de moeders (foto: H. Tuijn)
Portugese parochie viert feest...
(foto: foto via past. Jac. Hetsen)

Zondag 14 mei was ik in de Portugese pa­ro­chie waar ik heilig vormsel mocht toedienen aan veer­tien jon­ge­ren. Maar er was nog veel meer te vieren...

Jon­ge­ren

De Portugees­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam is een levende ge­meen­schap, waar veel jon­ge­ren deel van uitmaken. Van de veer­tien jon­ge­ren die wer­den gevormd waren er ver­schil­lende die met Pasen het heilig doopsel had­den ont­van­gen en dus tot de Kerk waren toegetre­den. Alle jon­ge­ren waren al wat ouder, zo rond de acht­tien jaar, en hebben een bewuste stap gezet. Ter voor­be­rei­ding op het vormsel had­den zij het boete-sacra­ment ont­van­gen en tij­dens de vie­ring van het vormsel mochten zij ook uit de kelk drinken en de heilige communie onder beide gedaanten ont­van­gen.

Fatima

De pa­ro­chie is toegewijd aan O.L. Vrouw van Fatima en had dus wel een feestje te vieren vanwege het patroons­feest en het bezoek van paus Fran­cis­cus aan Fatima en de heilig­ver­kla­ring van Francisco en Jacinta, twee van de drie zieners van Fatima, die vrij kort na de ver­schij­ningen - nu precies honderd jaar gele­den - aan de Spaanse griep die toen heerste, zijn overle­den. Zater­dag 13 mei was een prach­tig feest in Fatima en de dag erop dus in Am­ster­dam.

Songfestival

En precies op die dag van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van O.L. Vrouw van Fatima - 13 mei - won Portugal ook nog eens het Songfestival. Ik denk dat de hemel aan Portugal en alle Maria-vereerders toch een cadeautje heeft willen geven.

Moeder­dag

Behalve een Moeder in de hemel, hebben we ook een moeder op aarde en dezelfde zon­dag 14 mei is het ook nog eens moeder­dag. In de Portugese pa­ro­chie wer­den de moeders niet vergeten: na afloop van de heilige Mis kregen zij een mooie roos uitgereikt in de kleuren rood, wit of blauw, als teken van dank­baar­heid voor hun liefde en zorg voor hun gezin. Het was heel druk in de kerk, er waren meer dan vier­hon­derd mensen in de niet te grote ruimte en daardoor ontstond een klein luxe-probleem: zelfs nadat de rozen van het Maria-altaar ook maar waren uitgereikt, was er nog een tekort aan bloemen om alle moeders te kunnen eren.

Vanaf deze plaats dus ook nog eens aan alle moeders van de Portugese pa­ro­chie en alle andere moeders: van harte proficiat met deze Moeder­dag en bedankt voor alles wat jullie doen om deze wereld mooier en men­se­lijker te maken door jullie inzet voor het gezin!

Bedankt!

Aan het einde van de vie­ring heb ik bij­zon­der de cate­chisten van het vormsel bedankt, het koor en alle vrij­wil­li­gers van deze pa­ro­chie en niet te vergeten de beide pries­ters: pastoor Jac. Hetsen mhm en zijn mede­broeder B. de Boer mhm, die zich met hart en ziel voor de ge­meen­schap inzetten.

Terug