Arsacal
button
button
button
button


Zondag TV Mis in de kathedraal

Mariale feesten aan eind van de Meimaand

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2017 - 180 woorden

Zondag 28 mei wordt in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo gebe­den om de komst van de heilige Geest. Het is de zon­dag in de Pinksternoveen en de Mis die om 10.30 uur begint wordt op de tele­vi­sie uitgezon­den. Ook zijn er dit weekend bij­zon­dere vie­rin­gen ter ere van Maria.

De TV-Mis wordt vooraf­ge­gaan door een geloofs­ge­sprek met ple­baan Hein Jan van Ogtrop. Dat is na­tuur­lijk allemaal terug te zien op ‘uitzen­ding gemist’. Ieder is van harte uit­ge­no­digd de Eucha­ris­tie in de ka­the­draal mee te komen vieren, die ik daar zal vieren.

Op zater­dag 27 mei is vanaf 12.00 uur de gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in de RAI in Am­ster­dam. Mgr. Jozef Punt is hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring die om 12.30 uur begint. Om 17.00 uur wordt af­ge­slo­ten met een plech­tig Lof.

Zondag­avond 28 mei is in het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood de pontificale heilige Mis en pro­ces­sie ter afslui­ting van de mei­maand. Ook dat is weer een jaar­lijks bij­zon­der gebeuren. Deze heilige Mis zal ik celebreren.

Kortom er is veel moois te beleven in deze dagen!

Terug