Arsacal
button
button
button
button


Jongeren zomerkampen / reizen 2012

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 juni 2012 - 563 woorden
Jongeren zomerkampen / reizen 2012

In ons bisdom wor­den er deze zomer weer diverse kampen en reizen voor jon­ge­ren geor­ga­ni­seerd. Mocht u nog niet op de hoogte zijn, geven wij u graag een beknopt over­zicht:

Tilten­berg Kinder­kamp (8 - 12 jaar)

Tiltenberg KinderkampSe­mi­na­risten van het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord, te Vo­ge­len­zang or­ga­ni­se­ren dit jaar een kin­der­kamp. Drie dagen vol sport, spel, gezellig­heid en het vieren van de H. mis. Op het terrein van de Tilten­berg staan meer­dere gebouwen om te eten en te slapen en er is ook een bos!

link: Tilten­berg Kinder­kamp
wanneer: 24 t/m 27 juli 2012
locatie: “De Tilten­berg”, Vo­ge­len­zang
kosten: € 40
contact: zomer­kamp@tilten­berg.org 0252-345315

Tiener­kamp "Friends" (12 - 15 jaar)

Mini-tienerkamp - FriendsHet jon­ge­ren­pas­to­raat van bisdom Haar­lem- Am­ster­dam or­ga­ni­seert alweer voor de 11e keer het tiener­kamp! Het tiener­kamp staat voor een pit­tige mix van geloof, relaxen, creativi­teit, sport en span­ning. Het thema van dit jaar is: “Friends”. Waarom is de één wel onze vriend en een ander niet? Op basis waar­van zoeken wij onze vrien­den uit? En hoe zit dat eigen­lijk met Jezus? Hoe zie jij Hem? Noem je Jezus ook een vriend of niet?

link: Tiener­kamp “Friends”
wanneer: 13 t/m 16 juli 2012
locatie: “Casa Carmeli”, Vo­ge­len­zang
kosten: € 75
contact: info@jon­ge­ren­pas­to­raat.nl 023-5112637
web­si­te: www.jong­bis­domhaarlem.nl

Jon­ge­renreis naar Taizé (15 - 30 jaar)

TaizéDe regio’s Geestmerambacht en Schagen or­ga­ni­se­ren dit jaar een jon­ge­renreis naar Taizé (Frank­rijk). Ook jon­ge­ren die niet uit deze regio komen zijn van harte welkom om mee op reis te gaan. Jaar­lijks komen meer dan 100.000 jon­ge­ren uit alle delen van de wereld naar Taizé om een week met de broe­ders mee te leven. Taizé staat bekend om de eenvoud, het gebed, de stilte en het zingen van lie­de­ren, het contact met de broe­ders en andere jon­ge­ren uit alle delen van de wereld.

link: Jon­ge­renreis naar Taizé
wanneer: 15 t/m 22 juli 2012
bestem­ming: Taizé, Frank­rijk
kosten: € 195
contact: karinblaauw@hetnet.nl
web­si­te: www.taizereisdekenaatalkmaar.nl

De Mission Adventure Trail (16 - 18 jaar)

Mission Adventure TrailHet missie­secre­ta­riaat van bisdom Haar­lem- Am­ster­dam daagt jon­ge­ren uit deel te nemen aan een spor­tief eve­ne­ment:de Mission Adventure Trail. Startend in Heiloo zullen de jon­ge­ren een week lang lopend, kajakkend, fietsend of an­ders­zins van plek naar plek gaan. Ze zullen sportieve proeven afleggen waarvoor ze via allerlei kanalen sponsors gaan zoeken. Het geld is bedoeld voor een spe­ci­fiek missie­pro­ject.

link: de Mission Adventure Trail (16 - 18 jaar)
wanneer: 14 t/m 21 juli 2012
locatie: Diverse plaatsen, Thuisbasis Heiloo
kosten: € 350
contact: missionadventuretrail@gmail.com
web­si­te: www.missionadventuretrail.wordpress.com

Summer school:Katho­lie­ke Sociale Leer (18 - 30 jaar)

Summer School - Stal op de KaagHet Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Sint Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de 2e keer een Summer School (HBO/WO niveau) over de Sociale Leer van de Kerk. Steeds dui­de­lijker wordt dat de inrich­ting en het func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie en de over­heid niet zon­der normen en waar­den kunnen. De belang­stel­ling voor het norma­tief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bie­den, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan. In deze Summer School gaan we ons ver­die­pen in deze sociale ethiek en werken deze in het bij­zon­der uit naar de vel­den van economie en poli­tiek.

link: Summer school: Katho­lie­ke Sociale Leer
wanneer: 13 t/m 15 au­gus­tus 2012
locatie: De Stal op de Kaag, op Kaageiland
kosten: € 75
contact: mkarsten@Tilten­berg.org 0252-345345
web­si­te: www.CSLK.nl
Terug