Arsacal
button
button
button
button


Opnieuw zijn Koptische christenen doelwit

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 mei 2017 - 146 woorden
Beeld van de herdenking van 20 mei 2017
Beeld van de herdenking van 20 mei 2017

Vanmorgen - maan­dag 29 mei - heb ik opnieuw een brief ge­schre­ven aan Bis­schop Arseny, de Koptisch Orthodoxe bis­schop die in Am­ster­dam zetelt, om hem te condoleren met de nieuwe ter­ro­ris­tische aan­slag op Koptische chris­te­nen in de provincie Al Minya.

Deze con­do­lean­ces gaan na­tuur­lijk uit naar heel de Koptisch-Orthodoxe ge­meen­schap en naar hun gees­te­lij­ke lei­der, Zijne Hei­lig­heid paus Tawadros.

On­schul­dige pelgrims, jon­ge­ren en kin­de­ren ook, zijn gedood door extre­mis­tische moslims. De Kopten zijn door de terreur­orga­ni­sa­tie IS tot doelwit verklaard en moeten het keer op keer ontgel­den.

De aan­slag gebeurde een week na de her­den­king in Am­ster­dam van de vorige aan­slag op Koptische chris­te­nen in Tanta en Alexandrië.

Laten we bid­den voor de ver­volgde chris­te­nen. Zij zijn de meest ver­volgde gods­dienst in de wereld van vandaag, in steeds meer lan­den vin­den er hef­tige taferelen plaats en er zijn rela­tief weinig mensen die voor deze chris­te­nen opkomen.

Terug