Arsacal
button
button
button


Mgr. Paul Vismans 50 jaar priester

Feest in Schiedam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2017
Mgr. Paul Vismans 50 jaar priester
(foto: Roger Pluijm)
Mgr. P. Vismans, rector van de basiliek, H. Egging en mgr. J. van den Hende
Mgr. P. Vismans, rector van de basiliek, H. Egging en mgr. J. van den Hende
Roger Pluijm
Roger Pluijm

Op Pinksteren werd in Schiedam het gouden priester­feest van pastoor mgr. Paul Vismans gevierd met mgr. Van den Hende als hoofd­cele­brant en predikant. Ook ik was daar aanwezig want er zijn oude vriend­schapsbanden.

Pastoor Vismans heb ik leren kennen toen hij - lang geleden - nog pastoor was in de H. Martha­parochie aan de Hoefkade in Den Haag. Ik had hem toen al eens eerder ontmoet maar daar is het contact gekomen. Ik was kape­laan in de H. Familie­parochie, eveneens in de Residentie en toen de bisschop mij een studie-opdracht gaf naar Rome, heb ik Paul Vismans bij Liduina vervangen. Kort voordien was hij namelijk naar Schiedam ver­plaatst. Ook in Rome kwam hij me af en toe opzoeken en na een van die bezoeken ging hij - terug in Nederland - meteen bij mijn moeder langs die in het ziekenhuis lag. Meer dan 25 jaar was ik lid van de broeder­schap van de H. Liduina die aan de Schiedamse basiliek verbonden is.

Pastoor Vismans heeft grote verdiensten voor de kerk die nu de Liduina­basi­liek is. Ik kan me nog goed herinneren hoe bouwvallig die monumentale kerk was. Met grote netten door de kerk gespannen moesten de kerk­gangers tegen vallend gruis worden beschermd. Het leek destijds een onmogelijke opgave om de kerk nog te redden maar door de volhardende inzet van pastoor Vismans is de kerk gered en tot een waar centrum van de devotie voor de heilige Liduina van Schiedam geworden. In deze kerk worden haar resten bewaard. Meer dan dertig jaar was hij hier pastoor.

De kerk is basiliek geworden en pastoor Vismans werd monseigneur (kape­laan van zijne heiligheid) waarmee zowel de schoonheid en het belang van de kerk als de verdiensten van pastoor Vismans tot uitdrukking werden gebracht.

In de pontificale Mis con­ce­le­breerden de priesters van het pastoraal team van de parochie "De Goede herder" waaronder de basiliek valt, de provinciaal van de SVD en een medebroeder en priestervriend pastoor Joost van der Mee. De bisschop schetste in zijn homilie de betekenis van het Pinskter­feest en de inzet van de jubilerende oud-pastoor, die priester was geworden in het woelige 1967, in een tijd toen priesters uittraden en seminaries werden gesloten.

Na aflloop was er een receptie in de parochiezaal waar vele mensen gebruik van maakten om pastoor Vismans te feliciteren.

Terug