Arsacal
button
button
button
button


Het is goed als broeders samen te zijn...

ontmoeting van jaargenoten in Maastricht

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2017 - 167 woorden
Het is goed als broeders samen te zijn...
Raam in de crypte van de Sterre der Zee-basiliek
Raam in de crypte van de Sterre der Zee-basiliek

Op tweede Pinkster­dag was de jaar­lijkse ont­moe­ting van de wij­dings­klassen van 1979, 1980 en 1981 van het groot­semi­narie Rolduc. Die ont­moe­ting vond dit keer plaats in Maastricht bij de Sterre der Zee basiliek. Het is goed als broe­ders samen te zijn...

De meeste pries­ters hebben met een zekere regelmaat ont­moe­tingen met wij­dings­ge­no­ten of met degenen met wie zij in het semi­na­rie zijn geweest. Dat geldt ook voor mij. Gere­geld komen we bij elkaar met een groep van zo'n acht pries­ters. Één keer in het jaar hebben we ook een uit­ge­brei­dere "krans" met pries­ters gewijd in deze drie jaren. Het is altijd goed elkaar weer te zien, her­in­ne­ringen op te halen en erva­ringen te delen.

De broe­der­schap onder de pries­ters is heel be­lang­rijk, zeker ook omdat pries­ters celi­ba­tair leven. Daarom geldt des te meer dat goed is als pries­ters elkaar opzoeken en tijd vrij maken voor het contact met hun mede­broe­ders.

Ik heb er in ieder geval wel weer van genoten. Volgend jaar is de bij­een­komst in Haar­lem.

 

Terug