Arsacal
button
button
button
button


Enthousiaste ambassadeurs gezocht

Voor de bisdombedevaart naar Assisi in mei 2018

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2017 - 159 woorden

Voor de bisdom­bede­vaart naar Assisi in mei 2018 zoekt het bisdom en­thou­siastie am­bas­sa­deurs. Als am­bas­sa­deur bent u de contact­persoon voor zowel de organi­sa­tie van de bisdom­bede­vaart als voor uw eigen pa­ro­chie. 

Wilt u het bisdom ver­te­gen­woor­digen en het nieuws over de bede­vaart ver­der ver­sprei­den binnen uw pa­ro­chie? Dan bent u van harte welkom op de een van de in­for­ma­tie­bij­een­komsten over de bisdom­bede­vaart naar Assisi.

Het bisdom or­ga­ni­seert deze bij­een­komsten op:

  • dins­dag 20 juni om 15.30 uur en om 19.15 uur in de Boom­kerk, Gibraltar­straat 55 te Am­ster­dam
  • woens­dag 21 juni om 15.30 uur en om 19.15 uur in de Esplanade­zaal van de H. Maria­paro­chie, Spoellaan 1 te Heems­kerk
  • don­der­dag 22 juni om 15.30 uur en om 19.15 uur in de Kloosterhof van de St. Jan de Doper­paro­chie, Dorps­straat 512 te Noord-Scharwoude.

Aanmel­den kan via assisi2018@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. In ver­band met de organi­sa­tie willen wij u vragen uw komst uiter­lijk één dag voor de bij­een­komst van uw voor­keur door te geven.

We zien u graag op een van deze bij­een­komsten!

Terug