Arsacal
button
button
button
button


Mooie vormselviering in de Zaanstreek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2017 - 219 woorden
Mooie vormselviering in de Zaanstreek
de vormelingen werden na de gebedsviering toegezongen
de vormelingen werden na de gebedsviering toegezongen
blik op de kerk zo'n twintig minuten voor de viering
blik op de kerk zo'n twintig minuten voor de viering

Vrij­dag­avond 9 juni was de vormsel­vie­ring voor de Zaanstreek. Jongens en meisjes uit Wormer, Krommenie, Assendelft, Zaan­dam, 't Kalf en Koog aan de Zaan kwamen samen in de Sint Petrus­kerk om het sacra­ment van de heilige Geest te ont­van­gen. Één jongen ont­ving bovendien het heilig doopsel.

Heel de Zaanstreek

Het was een mooie gebeds­vie­ring met een volle kerk. Het koor All Ages uit Wormer ver­zorgde de zang en alle leden van het pas­to­raal team waren erbij: Pastoor Floris Bun­scho­ten, pastoor André Goedhart, kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst en pas­to­raal Werker Matthé Bruijns. Zelfs deken Ton Cassee, die een betrokken admini­strator is van de pa­ro­chies van Zaanstreek Noord was erbij aanwe­zig. Dat gaf ook een mooie indruk van een­heid van heel de katho­lie­ke Zaanstreek. Na­tuur­lijk waren ook de catecheten er die het vormsel had­den voor­be­reid. Ik ben iedere keer weer dank­baar zoveel mensen te mogen ont­moe­ten die zich daarvoor inzetten vanuit een geest van een groot geloof en be­trok­ken­heid.

Bewust

De jongens en meisjes ont­vingen het sacra­ment van het vormsel heel bewust. Het was mooi dat zij als het ware hun eigen doopsel kon­den herbeleven doordat Yoeri op eigen wens maar met steun van zijn ouders gedoopt werd.

Na afloop was er in de ont­moe­tings­ruim­te gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten en met veel mensen te spreken.

Terug