Arsacal
button
button
button


Heilig Vormsel Spanbroek en De Weere

In vuur en vlam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juni 2017
groepsfoto met de vormelingen
groepsfoto met de vormelingen
de kerk van Spanbroek
de kerk van Spanbroek

Vrijdag­avond 16 juni was ik in de sint Bo­ni­fa­tius­kerk in Spanbroek om het heilig Vormsel toe te dienen aan elf jongens en meisjes van groep acht van Spanbroek en De Weere. Het Bonfatiuskoor van Spanbroek zong en de koorleden hadden allemaal iets roods aangedaan: de kleur van de heilige Geest.

De vormelingen waren allen leerlingen van groep acht van de basis­school en gaan binnenkort op ee nieuwe school beginnen, voorvrijwel allemaal betekent dit dat die school voortaan in Hoorn ligt.

De vormelingen waren voorbereid met het mooie project "In vuur en vlam", dat ontworpen is door Liesbeth Stalmeijer. Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten had de voor­be­rei­ding geleid en zij was, samen met kape­laan Antonio Tocco, die binnenkort afscheid neemt van de parochies, bij de gebeds­vie­ring aanwezig. Negen vormelingen kwamen uit Spanbroek, dit jaar twee slechts uit De Weere. De viering was goed verzorgd en ik wens alle vormelingen van harte toe dat zij in hun verdere leven de heilige Geest, die zij hebben ontvangen, dikwijls om leiding zullen vragen voor hun leven om de goede keuzes te kunnen maken en het goede te kunnen doen, geleid door wijsheid, inzicht, onderschediings­ver­mogen, liefde, eerbied voor God en alle gaven die de heilige Geest ons schenkt.

Terug