Arsacal
button
button
button
button


Oud pastoor van Heemstede begraven

pastoor Derk de Vries ruste in vrede!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 juli 2017 - 179 woorden

Maan­dag 17 juli is in de Heemsteedse sint Bavo­kerk pastoor Derk de Vries (* 1928) begraven, waar hij de laatste vijf­tien jaar (tot 1994) van zijn werkzame leven pastoor was geweest.

Hoewel ik toen nog voor een weekje vakantie afwe­zig was, wil ik hem hier toch gedenken, omdat ik hem het regel­ma­tig heb mee­ge­maakt en ge­spro­ken in Casa Carmeli waar hij de laatste tijd woo­nach­tig was. Daar heb ik gewoond toen het semi­na­rie op die lokatie was geves­tigd. De zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart hebben zorgappart­menten in Casa Carmeli en Pastoor de Vries kreeg daar de zorg die hij nodig had en was toch in de buurt van zijn oude pa­ro­chie, waar hij zolang hij kon assis­tentie bleef verlenen. In de sint Bavo in Heem­ste­de denken ze dank­baar terug aan zijn pas­to­rale hart en grote inzet voor de pa­ro­chie. Voor 1979 was hij lange tijd kape­laan gerweest in de Ver­rij­ze­nis­paro­chie in Am­ster­dam en vijf jaar in de pa­ro­chie in Naar­den. Dat hij een zeer vrien­de­lijk pries­ter was heb ik zelf inder­daad mogen ervaren wanneer ik hem ontmoette.

Moge hij nu rusten in vrede!

Terug