Arsacal
button
button
button


Zorg voor katholiek onderwijs...

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2012
Een foto van Fabian Calis, gemaakt in het kader van zijn studie aan de foto- en filmacademie
Een foto van Fabian Calis, gemaakt in het kader van zijn studie aan de foto- en filmacademie

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft mij gevraagd referent voor het onderwijs te zijn. Dat wil zeggen dat ik namens de Neder­landse bis­schop­pen contact houd met het (katholiek) onderwijs. Dit is een taak die wel veel tijd vraagt maar ook allerlei kansen biedt.

Zo ben ik deze week bijeen geweest met de bisschoppelijk gedelegeerden van het onderwijs, heb ik in Wognum een 'koepel' bezocht van school­besturen van primair onderwijs (vooral basisscholen) in Noord-Holland, die ruwweg het gebied van Purmerend tot Den Helder beslaat en heb ik vergaderd met de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR) ter voor­be­rei­ding op een nieuw Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

Het is me positief opgevallen dat ik binnen deze organen steeds mensen mag ontmoeten die werkelijk hart voor de zaak hebben en zoeken naar moge­lijk­he­den om in onze tijd de identiteit van het katholiek onderwijs gestalte te geven.

Terug