Arsacal
button
button
button
button


Jonge monniken in de Egmondse abdij

Vader Abt is tachtig maar met een jong hart

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 augustus 2017 - 179 woorden
Doorkijkje vanuit een van de spreekkamers van de abdij
Doorkijkje vanuit een van de spreekkamers van de abdij
Br. Steve behaalde het Baccalaureaat aan het sint Bonifatius-instituut, links Vader Abt
Br. Steve behaalde het Baccalaureaat aan het sint Bonifatius-instituut, links Vader Abt

Zondag 20 au­gus­tus was ik op bezoek in de abdij van Egmond, eigen­lijk om Vader Abt Gerard Mathijsen te fe­li­ci­te­ren met zijn tach­tigste ver­jaar­dag en de vespers bij te wonen, maar het werd ook een bezoek aan de ge­meen­schap, waar de laatste jaren een heel aantal jonge monniken is ingetre­den en regel­ma­tig belang­stel­len­den aankloppen...

De abdij heeft enkele jaren gele­den ver­bouwd en het klooster meer toe­komstbesten­dig gemaakt. Op de foto een doorkijkje in een nieuw aan­ge­bouwd gedeelte van de abdij met uit­zicht op bouw­werk­zaam­he­den. Destijds werd ook besloten naar een kleinere refter te ver­hui­zen. Dat is inmiddels ongedaan gemaakt, omdat de ge­meen­schap flink is gegroeid. Dat is na­tuur­lijk een mooi cadeau van Onze Lieve Heer voor de ge­meen­schap en de jarige abt, die ondanks zijn leef­tijd gelukkig nog heel vitaal is en goede steun heeft. Novicen­mees­ter br. Beda heeft zijn han­den vol aan alle 'nieuwelingen': novicen en pos­tu­lan­ten. Na­tuur­lijk ben ik daar ook heel gelukkig mee: de abdij is een vitaal gees­te­lijk centrum in ons bisdom. En monniken stu­de­ren weer aan het sint Boni­fa­tius-instituut van het bisdom (zie foto)

 

Terug