Arsacal
button
button
button
button


Alles over kerkelijke huwelijksprocessen

Nieuw nummer Recht, Religie en Samenleving verschenen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 augustus 2017 - 226 woorden

De nieuwe afleve­ring van het tijd­schrift Recht, Religie en Samen­le­ving is ver­sche­nen. Dat biedt alle in­for­ma­tie over de huwe­lijks­pro­ces­sen die paus Fran­cis­cus heeft veran­derd.

Paus Fran­cis­cus heeft twee jaar gele­den de ker­ke­lijke huwe­lijks­pro­ces­sen dras­tisch ver­een­vou­digd. De nieuwe regels die door de Motu Proprio's Mitis Iudex en Mitis et Misericors van kracht zijn gewor­den, maken de pro­ce­dures veel toe­gan­ke­lijker. Wat betekenen die ver­an­de­ringen in de praktijk? En met name: wat hebben de mensen eraan wier ver­bin­te­nis is stuk gelopen en die de nie­tig­ver­kla­ring van een eer­der gesloten huwe­lijk willen om een ker­ke­lijk huwe­lijk aan te kunnen gaan? Want daar gaan de huwe­lijks­pro­ces­sen binnen de katho­lie­ke kerk ge­woon­lijk om: zien of er redenen zijn waarom het gesloten huwe­lijk als nie­tig beschouwd moet wor­den, waardoor een (nieuw) huwe­lijk moge­lijk wordt.

Recht, Religie en Samen­le­ving 2016/2 gaat hier uit­ge­breid op in. De Vlaamse Officiaal Joris de Jonghe geeft een zorg­vul­dige beschrij­ving van het verloop van een pro­ce­dure van nie­tig­ver­kla­ring van een huwe­lijk (pp. 43-63). Ik beschrijf in een ander artikel wat er allemaal veran­derd is en wat voor redenen er kunnen zijn waarom een huwe­lijk nie­tig is (pp. 19-41). Naast enkele andere inte­res­sante artikelen biedt het tijd­schrift dus de nodige in­for­ma­tie over een thema waar veel mensen binnen de kerk mee te maken hebben.

Een abon­ne­ment op het tijdschrijft kost € 110,- per jaar.
Be­stel­len kan via abo@larciergroup.com

 

Terug