Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform bisdom van start met nieuwe voorzitter

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017 - 165 woorden
Jongerenplatform 2017-2018
Jongerenplatform 2017-2018
de hamer wordt overhandigd
de hamer wordt overhandigd
Jongerenplatform bisdom van start met nieuwe voorzitter

Het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was woens­dag­avond 13 sep­tem­ber voor het eerst na de vakantie­pe­rio­de weer bijeen, nu in een nieuwe samen­stel­ling met onder meer Nico als voor­zit­ter. Het platform bedenkt en begeleidt bisdom-ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren.

Caroline gaf een fees­te­lijk verpakte voor­zit­tershamer over aan Nico vergezeld van een paar goede adviezen voor het lei­den van een ver­ga­de­ring en derge­lijke en ze had een zakje kalmerende thee bij de hamer gedaan, mocht het toch nog uit de hand lopen.

Zo begon het jon­ge­ren­plat­form vol goede moed en met veel energie aan het nieuwe werk­jaar samen met jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen. We hopen dat weer heel veel jon­ge­ren mee zullen doen met de ac­ti­vi­teiten.

Temid­den van de jon­ge­ren-ac­ti­vi­teiten wordt de bisdom­bede­vaart naar Assisi in de mei­va­kan­tie een be­lang­rijk hoogte­punt.

Na­tuur­lijk hebben we deze nieuwe start even gemar­keerd met een fraaie groeps­foto in het decor van het bis­schops­huis naast de Haar­lemse ka­the­draal.

Van harte wens ik het jon­ge­ren­plat­form heel veel zegen en succes toe voor al hun mooie ini­tia­tie­ven!

Terug