Arsacal
button
button
button
button


Sint Bavofeest in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2017 - 252 woorden
De Singknaben beëindigen hun concertje
De Singknaben beëindigen hun concertje
De heilige Bavo in de kathedraal
De heilige Bavo in de kathedraal

In de aan Sint Bavo toegewijde ka­the­draal werd zon­dag 1 ok­to­ber het patroons­feest gevierd met de Singknaben van de Ursen­kathe­draal in Solothurn, Zwitserland. Bis­schop Jozef Punt was hoofd­cele­brant en predi­kant, de ple­baan en ik hebben gecon­ce­le­breerd.

De dag ervoor was er een orgel­con­cert geweest in de ka­the­drale basiliek waarbij ook kar­di­naal Adrianus Simonis aanwe­zig was - net terug gekeerd uit Lourdes - die in zijn woordje de organist dr. Ton van Eck een grote pluim had gegeven. Kar­di­naal Simonis speelt zelf ook niet onver­diens­te­lijk orgel.

Na afloop van de hoog­mis op zon­dag gaf het Zwitserse koor nog een klein concertje achter in de kerk, in een in­for­mele set­ting, terwijl de kerk­gan­gers de bis­schop kon­den begroeten.

De heilige Bavo (+ rond 650) was een Vlaamse edelman, die na de dood van zijn echt­ge­note zich bekeerde op de predi­king van bis­schop Amandus, die hij lange tijd volgde op zijn evangeli­sa­tie­tochten. Eerst in de abdij van Gent, later als kluize­naar leidde hij een verstorven en God gewijd leven. De Gentse abdij is daarna naar hem genoemd en dit patronage ging over naar de kerk die in Gent ka­the­draal werd toen de abdij was verwoest. Dat Bavo patroon is van Haar­lem, is een oud gegeven. Ook de grote kerk in het centrum van die stad is naar hem vernoemd. Daar zullen bepaalde bin­dingen met Gent de oor­zaak van zijn geweest; nog steeds wordt een bijzodnere band met het bisdom Gent beleefd doordat het Haar­lemse kapit­tel om het jaar het Bavo­feest samen viert met het Gentse kapit­tel.

 

Terug