Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Maurizio Pallù is ontvoerd

oud-pastoor in Haarlem en Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2017 - 261 woorden
Pastoor Maurizio Pallù
Pastoor Maurizio Pallù

Afgelopen don­der­dag is pastoor Maurizio Pallù (63) op klaarlichte dag door gewapende mannen ont­voerd in de buurt van Benin City, Nigeria, waar hij als mis­sio­na­ris werk­zaam is. Zij eisen los­geld. De pastoor heeft kunnen bellen met een bekende om te zeggen dat hij het goed maakt in zijn gevangen­schap. Pastoor Maurizio heeft vele jaren gewerkt in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

In 1996 werd pastoor Maurizio geïnstalleerd als pastoor van de Johannes de Doper­paro­chie in Haar­lem, daarna werkte hij lange tijd als pastoor van de H. Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard en als spi­ri­tu­aal in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie van Nieuwe Niedorp.

Pastoor Maurizio is afkoms­tig uit Florence en pries­ter van het bisdom Rome. Op verzoek van verant­woor­de­lijken van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg was hij uitgeleend aan ons bisdom om in de moei­lijke begin­ja­ren het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie te onder­steunen. Zo'n drie jaren gele­den ging een lang gekoesterde wens van hem in vervulling om als mis­sio­na­ris te mogen werken en dat heeft hij de laatste jaren in Nigeria gedaan.

De persvoorlichter van het Vati­caan, Greg Burke, en media berichten dat Paus Fran­cis­cus over de kidnap­ping is geïn­for­meerd en voor hem bidt en daar wil ik ie­der­een graag toe oproepen. In Nigeria gebeurt het vaak dat iemand wordt gekindnapt en tegen een hoog los­geld wordt vrij­ge­la­ten. Aarts­bis­schop John Olorufemi Onaiyekan heeft verklaard dat hij goede hoop heeft dat de pries­ter zal wor­den vrij­ge­la­ten. De pastoor was onderweg met vier anderen toen zij wer­den aan­ge­vallen en beroofd. De pastoor werd mee­ge­no­men, de anderen mochten gaan.

Laten we dus bid­den om een spoe­dige vrijla­ting van pastoor Maurizio!

Terug