Arsacal
button
button
button


Ontroerende getuigenissen van wat God met hen deed

Landelijke Conviventie Neocatechumenale Weg

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2017

Zaterdag­avond 14 oktober was ik aanwezig op de nationale conviventie van verant­woor­de­lijken van de neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Dordrecht. Ver­te­gen­woor­digers van alle gemeen­schappen in Neder­land waren daar bijeen voor bezinning, viering en om samen toe te leven naar de viering volgend jaar van 50 jaar Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Op zaterdag­avond gaven zij een getuigenis van wat God in de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg had gedaan met hun leven.

Het was bijzonder en ontroerend om dit mee te maken. Aan het woord kwamen mensen die al jaren de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen en als missiegezin in Neder­land zijn, als verant­woor­de­lijke in een gemeen­schap of als mede­wer­kers - broeders of zusters - in een van de de Redemptoris Mater-seminaries een bijdrage geven aan de opbouw van de Kerk, in dienst van het evangelie.Het is mooi te zien hoe deze werkelijkheid groeit.

Wat duidelijk werd: Het zijn allemaal heel gewone mensen, met hun geschiedenis, met hun falen ook - hun zonden en mislukkingen - maar met Gods hulp en de steun van de kerk, van de catechisten en de gemeen­schap hebben zij zich kunnen ontworstelen aan bepaalde zonden, hebben zij het geloof en de kerk (weer) ontdekt, hebben zij kracht gevonden om een goed spoor te gaan volgen. De een was niet kerkelijk, kreeg te maken met ziekte, werd bitter en ging naar een avond van de kerk over lijden om daar uit die verbittering eens flink tegen alles aan te gaan schoppen. In plaats daarvan gebeurde er iets anders: de bitterheid werd weggenomen en hij ging met vrede in het hart naar huis. Dat werd een 'turning point" voor deze persoon. Heel vaak is het toch zo dat er eerst iets heftigs in een mensenleven moet gebeuren voordat een mens wakker wordt geschud en de ogen geopend krijgt. "Ieder nadeel hep z'n voordeel", zei een bekende filosoof, en dat geldt zeker voor deze gebeur­te­nissen: in een glad verlopend leven komen minder vragen op, die een mens tot verdieping kunnen brengen.

Maar daarmee waren ze er nog niet: om verder te komen op de weg van Christus en de Kerk is meer nodig, bij­voor­beeld: nederigheid, openheid, eerlijkheid en vrijgevigheid. Dat waren vier kenmerken die ik in de verhalen van al die mensen steeds weer tegenkwam: alleen als je eerlijk bent tegenover jezelf en je eigen geschiedenis, als je de nederigheid hebt om die onder ogen te zien met openheid om vingerwijzingen te kunnen ontvangen en gehoorzaamheid en als je tenslotte ook bereid bent om tegenover God vrijgevig te zijn, kom je vooruit op de weg van Jezus Christus.

Na de getuigenissen heb ik een kort woord gesproken en besloten we met een gezamenlijke maaltijd.

Voglend jaar wordt het vijftig jarig bestaan van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Rome gevierd in Tor Vergara waar de Wereld­jonge­ren­dagen van 2000 zijn gehouden. De paus zal erbij zijn en natuurlijk de initiator Kiko Arguello en honderdduizenden mensen die bij de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg betrokken zijn.

 

 

Terug