Arsacal
button
button
button


Hoe stel je je de hemel voor?

Allerzielenmis bij 125 jarig bestaan Haarlemse begraafplaats Sint Barbara

overweging_preek - gepubliceerd: donderdag, 2 november 2017
De begraafplaats met achter de kerk: de tent
De begraafplaats met achter de kerk: de tent
met de concelebranten
met de concelebranten
Na de Mis zong Opera Familia nog enkele liederen
Na de Mis zong Opera Familia nog enkele liederen

Allerzielen: een dag die bijna niemand onberoerd laat. Wie heeft er geen dierbaren om op deze dag te gedenken? In Haarlem deden we dat bijna feestelijk op de katholieke begraaf­plaats Sint Barbara die 125 jaar bestond.

Aan het Soenda­plein in Haarlem Noord is een prachtige begraaf­plaats te vinden met in hyet centrum een fraaie neogothische kapel. De begraaf­plaats is open, evenals de kerk en veel mensen lopen er binnen om het graf van een overledene te bezoeken of om zomaar even wat rust en stilte te vinden of een kaarsje op te steken in die gewijde omgeving.

Natuurlijk is het op Allerzielen drukker dan anders. De goed bezochte heilige Mis, gevierd in concelebratie met pastor Julius Elferink en pastoor Bob van Oploo, werd opge­luis­terd door het zangtrio Opera Familia dat mooie, gepaste muziek ten gehore bracht, zoals het Pie Iesu, het Panis Angelicus en Ave Maria en een eigen compositie ter gedachtenis aan een kindje dat met het Down­syn­droom geboren was en later overleed. Uit dat lied kwam naar veel liefde naar voren en het maakte duidelijk dat dit kind veel liefde en zegen had gegeven aan zijn naasten.

Na afloop van de viering was er een receptie; daarvoor was een tent opgericht achter de kapel, waar men elkaar kon ontmoeten, Veel dank aan bestuur, beheerder en vrij­wil­lig­ers voor hun inzet voor dit mooie stukje katholiek Haarlem!

HOMILIE

Het leven gaat door...

Broeders en zusters,
Voor velen van U zal dit misschien
een wat moeilijke dag zijn:
nu we onze dierbare overledenen gedenken,
komen in ons dierbare herinneringen boven
en voelen we gemis
om wie er niet meer zijn,
tenminste zij zijn niet meer onder ons.
Want dat is tegelijk het mooie
van deze dag van Allerzielen:
het leven gaat door,
zo vieren wij:
het wordt veranderd,
niet weggenomen.

Bijna dood ervaringen

Er zijn de afgelopen vijftig jaar
ver­schil­lende onderzoeken gedaan
naar bijna-dood ervaringen van mensen.
Die ervaringen zijn mooi om te lezen:
bij mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad,
zul je niet gauw tegenkomen
dat ze niet in het eeuwig leven geloven.
Zij hebben aan de poort gestaan,
het licht gezien,
de warme gloed van Gods barm­har­tig­heid ervaren.
Toen moesten ze toch weer terug
en velen van hen hebben dat zelfs moeilijk gevonden.

Een seintje...

En mensen praten daar niet zo gemakkelijk over,
maar er zijn veel mensen
die na de dood van een dierbaar iemand
een teken krijgen,
een seintje dat die persoon goed terecht gekomen is
of die de overleden persoon duidelijk hebben gezien,
in het licht of met een glimlach op het gelaat.
Ik heb in mijn leven als priester en bisschop
al te vaak verhalen gehoord van mensen
die zoiets hebben ervaren
om te kunnen geloven dat dit onzin is.

Zijn kind

Dat is het geloof van waaruit we mogen leven
en waarin we mogen sterven:
geen mens is een afvalproduct,
geen mens is onbemind:
er is Iemand
die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven,
er is Iemand die op ons wacht,
er is een Vader die ons Zijn kind noemt
en die ons voor eeuwig gelukkig wil zien.

Perspectief

De kracht van het geloof in het eeuwig leven
is enorm:
mensen in de concentratiekampen
van Hitler-Duitsland, van de Goelag-archipel
of waar dan ook
hadden één troost en één uitzicht:
wat mij ook gebeurt,
ik ben in Gods hand,
uit­ein­de­lijk is mijn leven veilig.

Dat dit leven in zo’n wijd perspectief staat
van het eeuwig leven,
heeft mensen ook geholpen
om in moeilijke om­stan­dig­he­den
niet aan zichzelf te denken,
niet egoïstisch te zijn,
maar te geloven
dat het goede wat zij konden doen,
eeuwigheidswaarde heeft.

Hoe ziet die eruit?

Hoe we ons de hemel moeten voorstellen,
we weten het niet.
Natuurlijk: de bijbel bevat allerlei voor­stel­lingen
van een bruiloftsmaal, een woning of een hemelse stad,
maar dat zijn allemaal beelden.
Het zal onze verwachtingen te boven gaan,
want geen mens heeft gezien
of kan zich voorstellen
wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben.

Te-vreden

Hoe het ook zal zijn,
we weten één ding
uit wat Jezus ons heeft meegegeven
en wat de bijbel ons heeft geleerd:
we zullen bij God zijn,
in Zijn te­gen­woor­digheid zullen we leven
en al onze verlangens
zullen vervuld zijn,
er zal niets te wensen over zijn.
We zullen er in vrede en tevreden zijn,
geen angst, geen pijn, geen verdriet zal er zijn.

Zuiver worden

Natuurlijk moeten we zelf
heel transparant en zuiver zijn
om in die te­gen­woor­digheid van God
te kunnen leven.
Onze menselijke jaloezie, afgunst,
gekrenkte trots, afkeer, boosheid enzovoorts,
kunnen we daar niet meenemen,
die moeten we achterlaten bij de hemelpoort.
Overledenen zullen eerst gereinigd en gezuiverd zijn
voordat ze Gods woning binnen gaan.
Die voor­be­rei­ding, daar kunnen wij bij helpen
door ons gebed en offer voor de overledenen.
Ook dat is een betekenis van deze dag:
we beseffen dat we allemaal
maar zwakke, kleine mensen zijn,
met onze fouten en gebreken;
daarom bidden we voor elkaar
en bijzonder voor de overledenen
en laten we Missen voor hen opdragen,
alles om hen geestelijk te steunen
om vrij van het al te menselijke,
onbelemmerd
in Gods woning binnen te kunnen gaan.

Een kaarsje

Eigenlijk is dit een heel mooie dag,
ook al voelt U misschien verdriet van binnen.
Want deze dag geeft ons verbondenheid
met heel veel dierbare mensen die ons zijn voorgegaan.

We steken een kaarsje op
om hen te gedenken
en we vieren dat wij mensen hier op aarde
uitzicht hebben op een mooie toekomst.
Ons leven is niet
als een ruimte zonder ramen, zonder uitgang,
maar als een tuinkamer met openslaande deuren
en als die deuren opengaan
wandel je zo een prachtige tuin binnen,
de tuin van Gods heerlijkheid.

In vrede

Vandaag willen we
met liefde aan onze overledenen denken
en voor hen allen bidden:
Heer, geef hun de eeuwige rust
en het eeuwig licht verlichte hen.
Mogen zij rusten in vrede!
Amen

Terug