Arsacal
button
button
button
button


God herkennen in je pijn

Hernieuwing van het eerste scrutinium van het catechumenaat

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 november 2017 - 332 woorden

Zondag­mid­dag 12 no­vem­ber was ik voor de Eucha­ris­tie bij een bij­een­komst van een ge­meen­schap van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg die het eerste onder­zoek of scrutinium van het catechumenaat deed. Deze Weg gaat er in wezen om de voor­be­rei­ding op het doopsel in het catechumenaat die de meesten van ons niet hebben gedaan, nog "in te halen".

De ver­schil­lende stappen of passages van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg zijn gebaseerd op het catechumenaat dat aan de volwassen­doop vooraf gaat. Zoals dat in het "gewone" catechumenaat het geval is, wordt in de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg ge­spro­ken van "onder­zoek"of "scrutinium". De bis­schop wordt uit­ge­no­digd om deze onder­zoeken te doen, zoals dat in het gewone catechumenaat ook bij voor­keur gebeurt. Dit keer was een ge­meen­schap van Almere aan de beurt om deze stap te doen. Voor de leden van deze ge­meen­schap was het een be­lang­rijke en bete­ke­nis­volle stap.

Deze keer stond daarbij onder meer het kruis en het lij­den centraal dat ons mensen over­komt. We wor­den allemaal met lij­den gecon­fron­teerd en dat is altijd moei­lijk om te dragen en te aan­vaar­den. Bete­ke­nis krijgt dat 'moei­lijke' als we er iets van een bedoeling in kunnen herkennen en dat was een vraag die centraal stond: wil God mij door dit lij­den iets zeggen, mij helpen? Was dit lij­den ook ergens goed voor of was het alleen maar nega­tief? Deze vraag is voor ieder mens "cruciaal"!

In de preek ben ik op de ver­gan­ke­lijk­heid van het leven inge­gaan. Wij mensen hechten vaak belang aan geld, carrière, macht, aanzien, een ere­plaats en alles wat ons groot maakt. Dat is de oude mens van de erfzonde, maar die wordt niet gelukkig: alles waar hij belang aan heeft gehecht, moet hij loslaten, het valt allemaal weg en dat gaat nog gauw ook, want het leven is maar kort. De nieuwe mens ziet de betrekke­lijk­heid van dat alles en gaat voor de liefde tot God en de naaste. De leden van de Ge­meen­schap wer­den aangespoord om "de goede geur van Christus" te ver­sprei­den.

 

 

Terug