Arsacal
button
button
button
button


RKK-uitzending uit het Haarlemse...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 juli 2012 - 80 woorden
leden van de broederschap van St. Jan
leden van de broederschap van St. Jan

Op de web­si­te van de RKK (www.rkk.nl) of bij "Uitzen­ding gemist" is nog het geloofs­ge­sprek te zien van zon­dag 8 juli. Dat geloofs­ge­sprek was een beetje anders dan anders: het is een ver­slag in beel­den van de St. Jans­pro­ces­sie in Laren met com­men­taar van drie mensen (waar­on­der ikzelf). De H. Mis op die­zelfde zon­dag kwam uit de St. Nicolaas­kerk in Am­ster­dam met als cele­brant de neo­mist Jim Schil­der, die bij die gelegen­heid preekte alsof hij nooit anders had gedaan...

Terug