Arsacal
button
button
button
button


Kapittel bijeen

Mis, getijden en vergadering

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017 - 129 woorden

Op 8 de­cem­ber was in Haar­lem het ka­the­draal kapit­tel bijeen voor een ver­ga­de­ring en de Mis met vespers. Waarover spraken zij?

Na­tuur­lijk is de inhoud van de ver­ga­de­ring niet publiek en de leden van het kapit­tel moeten daarover een zekere pru­dentie in betrachten. Wel kan ik vermel­den dat de jaarreke­ning en begro­ting ter sprake kwam en de ont­wik­ke­lingen in bisdom en kerk. De leden van het kapit­tel zijn pries­ters die door hun functie in het bisdom aan te merken zijn als adviseurs voor de bis­schop. Ook heeft het kapit­tel enige finan­ciele verant­woor­de­lijk­he­den, zoals het verlenen van goed­keu­ring bij grotere uitgaven. 

Na de ver­ga­de­ring volgde de kapit­tel­mis in comjunctie met de vespers in de ka­the­drale basiliek van simt Bavo. Hierbij en bij de aan­slui­tende maal­tijd waren ook de ere-kanun­niken uit­ge­no­digd.

Terug