Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde kerstviering jongeren in Heerhugowaard

bidden, eten, zingen, praten, dansen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2017 - 135 woorden
kerstbooth
kerstbooth
Uitvoering van een kerstlied
Uitvoering van een kerstlied
info over Assisi
info over Assisi

In de pa­ro­chie­zaal van de H. Dio­ny­sius­paro­chie te Heer­hu­go­waard was op zater­dag­avond 16 de­cem­ber het kerst­di­ner van jong bisdomhaarlem, vooraf­ge­gaan door de heilige Mis. Tijdens de avond werd info gegeven over de bede­vaart naar Assisi.

Een zes­tigtal jon­ge­ren was geko­men om deze avond te beleven. Na de Mis die door kape­laan Johannes van Voorst werd gevierd met de jon­ge­ren was een heer­lijk kerst­di­ner aan­ge­richt. Tijdens de maal­tijd was er gelegen­heid om een kerst­booth te doen. Foto­graaf Arno stond klaar om de deel­ne­mers aan deze booth in de kerst­stal vast te leggen. Iedere tafel met jon­ge­ren schreef een eigen kerst­lied en bracht dit ten gehore. Jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen en een jon­gere gaven op een leuke wijze meer infor over de bede­vaart naar Assisi die in de Meiva­kantie gaat gebeuren.

Het was weer een geslaagde en gezellige avond!

Terug