Arsacal
button
button
button
button


Rozenkransgebed voor de vrede

Begint op 1 januari, wereldvredesdag, in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 december 2017 - 311 woorden
O.L. Vrouw ter Nood
O.L. Vrouw ter Nood
Heer, geef vrede!
Heer, geef vrede!
blauwe zuster in Heiloo
blauwe zuster in Heiloo

De Neder­landse bis­schop­pen hebben het ge­za­men­lijk ini­tia­tief geno­men om iedere maand de rozen­krans te bid­den om vrede in de wereld. Dit speciale rozen­krans­ge­bed vindt iedere maand op een bij­zon­dere lokatie plaats, waar mensen zich kunnen aan­slui­ten bij dit gebed. Ook kunnen zij zich er thuis mee verenigen. Op 1 januari wordt de Rozen­krans voor de vrede in Heiloo bij O.L. Vrouw ter Nood gebe­den na de H. Mis van 10.30u, dus omstreeks 11.30u.

Dit rozen­krans­ge­bed vindt in de grote kapel van het hei­lig­dom van Heiloo plaats. Ook in andere bis­dom­men wordt op deze dag de rozen­krans voor de vrede gebe­den. Op vrij­dag 2 februari - Maria Licht­mis - is om 11.30u even­eens in Heiloo dit vredes­ge­bed. Aan­slui­tend vindt de fees­te­lij­ke Mis met kaarsen­wij­ding en pro­ces­sie plaats van dit feest van de Opdracht van de Heer in de tempel.

Op 9 april zullen de blauwe zusters (zusters van het Mens­ge­wor­den Woord en de Maagd van Matarà) het rozen­krans­ge­bed voor de vrede verozrgen op vier lokaties waar zij aanwe­zig zijn, waar­on­der Heiloo.

Meer in­for­ma­tie vindt U op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

ROZENKRANSKALENDER - gebed om vrede

De volle­dige kalen­der ziet er als volgt uit:

1 januari: alle bis­dom­men (bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Heiloo na de Mis van 10.30 uur, om 11.30 uur)

2 februari: bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, O.L. Vrouw ter Nood, 11.30 uur, voor de H. Mis

19 maart: bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den (St. Jozef en St. Martinus ka­the­draal)

9 april: Blauwe Zusters

31 mei: bisdom Breda (Zegge)

9 juni: aarts­bis­dom Utrecht

7 juli: bisdom Den Bosch (op het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch in de St. Jans­kathe­draal)

15 au­gus­tus: bisdom Breda (op het bisdom-patroons­feest in de Antonius­kathe­draal)

8 sep­tem­ber: aarts­bis­dom Utrecht (kapel van het Cenakel op de ver­jaar­dag van de stichteres van het Cenakel)

7 ok­to­ber: bisdom Rotter­dam (basiliek O.L.V. van de Rozen­krans te Schie­dam)

1 no­vem­ber: alle bis­dom­men. In Heiloo wordt dit vredes­ge­bed gedaan om 18.30u (voor de H. Mis).

8 de­cem­ber: bisdom Roermond

Terug