Arsacal
button
button
button


Bijzondere gasten op de nieuwjaarsreceptie

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2018

Onder de vele aanwezigen op de nieuwjaars­re­cep­tie waren verschillende gasten die de banden van de bisschop, mgr. Jozef Punt, van het bisdom en militair ordinariaat met de universele kerk, de burgerlijke overheid, het Hof en defensie tot uitdrukking brachten.

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn vele mooie foto's te zien van deze receptie: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3015&t=Nieuwjaars­re­cep­tie+druk+bezocht

Kardinaal Adrianus Simonis was bij de receptie aanwezig en gelukkig maakt de kardinaal het ondanks zijn intussen hoge leeftijd, nog goed. Ook de secretaris van de Apos­to­lische Nuntiatuur, mgr. Jain Mendez bracht de hartelijke nieuwjaarswensen over.

Bijzonder sympathiek was de aanwezigheid van de burge­mees­ter van Haarlem, drs. Jos Wienen, die - hoewel de receptie dit jaar niet in Haarlem plaatsvond - op deze wijze toch de bijzondere band van het bisdom met zijn stad onderstreepte.

De stal­mees­ter van Z.M. de Koning, Lt. Kolonel B. Wassenaar, de algemeen secretaris van Z.M. de Koning, dhr. E. Verwaal en de secretaris algemene zaken van Z.M. de Koning gaven door hun aanwezigheid uitdrukking aan de hartelijke verbondenheid met het Haarlemse bisdom en zijn bisschop.

Uit het militair Ordinariaat waren eveneens vele vertegen­woor­digers aanwezig waaronder de aalmoezeniers. Vanuit defensie waren daarnaast de directeur geestelijke verzorging, dhr. R. Geenen, en verschillende hoge militairen aanwezig, waaronder de Commandant der strijd­krachten. Ook sprak ik met vice admiraal b.d. M. Borsboom, voorzitter van AMI.

Leo Fijen van de KRO en Adveniat ontbrak evenmin. Met hem spak ik onder meer nog even over het mooie succes van uitgeverij Adveniat in het afgelopen jaar en van het magazine "Klooster!" dat vier keer per jaar zal verschijnen.

Van de Orde van Malta was de voorzitter van de Nederlandse afdeling, jhr. P. van Meeuwen present, Jhr. E. Rutgers van Rozenburg vertegen­woor­digde het H. Kerstmisgilde en de Orde van Malta, de Kanselier mw. A. Hupsch, was er namens de Ridders van het H. Graf

Voor het begin van de receptie kregen de medewerkers van het bisdom gelegenheid elkaar en de bis­schop­pen te begroeten. Ook verschillende ‘oudgedienden’ waren aanwezig, zoals mgr. drs. Martin de Groot, oud-vicaris-generaal van het bisdom en broeder Leo Pauw die secretaris van de bisschop was.

Terug