Arsacal
button
button
button
button


H. zuster Faustina en de goddelijke barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 juli 2012 - 239 woorden
Gods barmhartige liefde bekend maken...
Gods barmhartige liefde bekend maken...

"God is liefde", dat is toch wel de centrale bood­schap van ons katho­lie­ke geloof. Uit die liefde komt alles voort: Zijn menswor­ding, Zijn leven, Zijn kruis­dood, Onze Verlos­sing, dat God een plan heeft met ieder van ons. Dat alles is teken van Zijn liefde en barm­har­tig­heid. Vlak voor de tweede wereld­oor­log kreeg een jonge, een­vou­dige en onge­let­terde Poolse zuster de roe­ping de bood­schap van Jezus' Barm­har­tig­heid te verbrei­den en met Zijn Barm­har­tig­heid naar alle volkeren van de wereld te gaan.

"Jij bent de se­cre­ta­ris van Mijn Barm­har­tig­heid. Ik heb jou uitgekozen voor die taak in dit leven en in het hiernamaals", kreeg zij te horen in de visioenen die haar ten deel vielen. Zij leefde in Krakau, de plaats waar later ene Karol Woltyla aarts­bis­schop werd.

Op 30 april van het jaar 2000 heeft deze paus die zuster Faustina heilig verklaard en hij heeft de zon­dag van Beloken Pasen op aan­ge­ven van deze zuster tot Zondag van de Barm­har­tig­heid verklaard.

De afbeel­ding van Jezus met de stralen die uit Zijn hart komen, is nu overal bekend. Van het dag­boek van Zr. Faustina zijn meer dan 800.000 exemplaren verkocht. Ook in Neder­land is de devotie voor de God­de­lijke Barm­har­tig­heid (Divine mercy) verbreid.

Op 23 juli had ik een ont­moe­ting met het echtpaar Ruud Heek en Malou Pimen­tel van het Divine Mercy Apostolate in Neder­land. Alles is nog in een beginnende fase, maar zij zij al be­gon­nen deze bood­schap te ver­sprei­den en vie­rin­gen te or­ga­ni­se­ren.

Terug