Arsacal
button
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam begonnen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 januari 2018 - 139 woorden
De vormelingen en hun familie komen binnen
De vormelingen en hun familie komen binnen
altaarkleed voor het vormsel met de kandelaar die de zeven gaven van de Geest uitbeeldt
altaarkleed voor het vormsel met de kandelaar die de zeven gaven van de Geest uitbeeldt
Pastoor Stomph na de Mis in gesprek
Pastoor Stomph na de Mis in gesprek

Zater­dag­avond 20 januari was de pre­sen­ta­tie­vie­ring van de vor­me­lin­gen in de Maria­kerk in Volen­dam. De meer dan 200 vor­me­lin­gen zullen in ver­schil­lende vie­rin­gen in de ko­men­de weken het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen.

De maria­kerk stroomde op deze zater­dag­avond vol met vor­me­lin­gen, leer­lin­gen van groep acht van de basis­school, hun ouders en familie voor een H. Mis ter ere van de heilige Geest die de laatste voor­be­rei­dings­pe­rio­de voor het vormsel in Volen­dam opent. De zeven gaven van de heilige Geest ston­den centraal. Pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos con­ce­le­breer­den met mij in deze fees­te­lij­ke Mis. Twee zan­geressen luister­den de vie­ring op met lie­de­ren.

Van harte wensen we de vor­me­lin­gen een goede laatste voor­be­rei­ding en van harte hoop en bid ik dat de heilige Geest hun de gaven mag schenken die hen kunnen maken tot goede, wijze, gelo­vi­ge, liefde­volle mensen!

Terug