Arsacal
button
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam afgesloten

Gods Geest toont ons de goede weg

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2018 - 226 woorden
Groepsfoto met de leerlingen van het Kofschip
Groepsfoto met de leerlingen van het Kofschip (foto: Mariofoto (Mario Hodek))
Vormselvieringen in Volendam afgesloten
(foto: Mariofoto (Mario Hodek))
Vormselvieringen in Volendam afgesloten
(foto: Mariofoto (Mario Hodek))

Donder­dag 22 februari heb ik de laatste Vormsel­vie­ring van dit jaar in Volen­dam gehou­den. Na de pre­sen­ta­tie­vie­ring ben ik vier keer naar Volen­dam terug gegaan voor de eigen­lijke vorsmel­vie­ringen, twee keer in de Maria­kerk en twee keer in de Vin­cen­tius. Ik kan er weer met genoegen op terug­kij­ken.

Het heilig Vormsel wordt in Volen­dam voor­be­reid in een hechte samen­wer­king van de pastoor, Paul Stomph, en de kape­laan, Anton Goos, die alle klassen bezoeken en catechese geven, een stuur­groep die alles coördineert, gast­ou­ders en niet te vergeten de leer­krachten die alles instu­de­ren en oefenen.

De vor­me­lin­gen wor­den uit­ge­no­digd voor een pre­sen­ta­tie­vie­ring in de Maria­kerk op zater­dag­avond, waarna ze in groepen, meestal met de leer­lin­gen van twee of drie scholen samen, wor­den gevormd. Vier vormsel­vie­ringen heb ik gedaan, een vijfde keer was het mij dit keer helaas niet moge­lijk, zodat we voor die gelegen­heid pries­ters hebben gedele­geerd. Ook bij de vormsel­vie­ringen die ik heb gedaan, helpen de pastoor of de kape­laan mee-vormen van­wege de grote aantallen vor­me­lin­gen.

In alle vie­rin­gen hebben de vor­me­lin­gen zelf gezongen, meestal gesteund door een koor of enkele zan­geressen die tij­dens het vormsel en de heilige communie hebben gezongen.

Ik wil graag ie­der­een die zich heeft ingezet voor de mooie vormsel­vie­ringen van harte bedanken! Moge de heilige Geest deze jonge mensen op hun levensweg blijven be­ge­lei­den.

Hiernaast enkele foto's van de vormsel­vie­ringen.

 

Terug