Arsacal
button
button
button
button


Vastenaktie op scholentour in Zwaagdijk-Oost

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 6 maart 2018 - 248 woorden

Dins­dag­mid­dag 6 maart was ik in de Sint Jozef­school in Zwaag­dijk-Oost waar de vastenaktie een bezoek bracht en met leer­lin­gen van groep 7 en 8 en de Kisikids een musical voor het voetlicht bracht, na­tuur­lijk om de leer­lin­gen te sti­mu­leren mee te doen aan de vastenaktie voor ge­han­di­capte kin­de­ren in Zambia.

Het was mooi om deze kleine school te bezoeken: 85 leer­lin­gen en in een nieuw gebouw (vijf jaar oud), samen met een peuterspeel­zaal en een dorpshuis. En er wordt dui­de­lijk ook aan­dacht besteed aan de iden­ti­teit, waaraan de leer­krachten onlangs bij­zon­dere aan­dacht hebben besteed in een project met Verus en Arcade, twee organi­sa­ties die de scholen op dit terrein be­ge­lei­den. Ook zijn er goede contacten met de pa­ro­chie. Zo zal het re­sul­taat van de vas­ten­ac­tie met Pasen in een vie­ring in de kerk wor­den aan­ge­bo­den en zijn er door het jaar regel­ma­tig school­vie­ringen.

Vas­ten­ac­tie is heel succes­vol met deze opzet waarin wordt samen­ge­werkt met Kisikids om een leuke toegang te hebben om de vas­ten­ac­tie te promoten. De Kisikids zijn goed geoefend en brachten een mooie en inhouds­volle musical - ‘Spector. Het beste zit van binnen’ - naar voren die door leer­lin­gen, leer­krachten en aanwe­zige (groot)ouders zeer werd ge­waar­deerd. Zij zijn op veel scholen geweest, dwars door het hele land en voor de betrokken jon­ge­ren is dit dus een hele tijdsin­ves­te­ring die zij echter met veel plezier geven voor het goede doel. De scholen waar de scholen­tour is geweest, waren en­thou­siast en hebben Vastenaktie alvast voor volgend jaar geboekt...

Terug