Arsacal
button
button
button
button


Vijf jaar paus Franciscus

Nederlandse bisschoppen vieren Mis voor de paus

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 13 maart 2018 - 293 woorden
Portret van paus Franciscus in Sint Paulus buiten de muren
Portret van paus Franciscus in Sint Paulus buiten de muren
Vijf jaar paus Franciscus
Vijf jaar paus Franciscus

Ik kan het me nog goed her­in­ne­ren: vijf jaar gele­den stond ik op een wat druilerig Sint Pieters­plein toen daar de woor­den klonken: “Habemus papam”. De keuze van een Argen­tijnse paus was een grote verras­sing en verrassend is zijn pon­ti­fi­caat ge­ble­ven. De Neder­landse bis­schop­pen waren op deze 13e maart bijeen voor hun ver­ga­de­ring en vierde samen de Mis voor de paus.

De tweede dins­dag van de maand is ge­woon­lijk de dag dat de Neder­landse bis­schop­pen bijeen komen voor de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring. Dit jaar viel die datum precies op de 13e maart, de dag dag Jorge Maria Bergoglio tot paus werd gekozen en de naam Fran­cis­cus aannam.

Aan het einde van de ver­ga­de­ring bid­den de bis­schop­pen de Vespers en vieren de heilige Eucha­ris­tie, maar ietsje eer­der dan het moment waarop vijf jaar eer­der de aan­kon­di­ging van de nieuwe paus werd gedaan.

Kar­di­naal Willem Eijk was hoofd­cele­brant en sprak in zijn homilie over deze paus als iemand die het gelaat van de barm­har­tig­heid van God heeft getoond, naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van de verlamde man die wachtte tot iemand kwam die hem zou helpen om als eerste in het water af te dalen en zo gene­zing te vin­den. Maar Jezus had dat helemaal niet nodig, zijn barm­har­tige blik en zijn woord waren voldoende om de man gene­zing te doen vin­den.

Mgr. Ted Hoogen­boom her­dacht paus Fran­cis­cus ver­vol­gens in de voor­bede en vroeg de Heer dat Zijn Geest de paus altijd zou mogen blijven lei­den.

Bij dat gebed sluit ik me na­tuur­lijk heel graag aan: dat Gods goed­heid de paus mag be­scher­men, bewaren en lei­den, dat Zijn heilige Geest hem mag verlichten en dat Hij hem goede ge­zond­heid mag schenken om dit zware ambt ten dienste van de uni­ver­se­le Kerk goed te kunnen vol­bren­gen.

Terug