Arsacal
button
button
button
button


Stille Omgang: in de nacht van 17-18 maart

Stille tocht van geloof in de Eucharistische Jezus

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018 - 220 woorden
sint Nicolaasbasiliek
sint Nicolaasbasiliek

In de nacht van 17 op 18 maart vindt in het centrum van Am­ster­dam traditie­ge­trouw de Stille Omgang plaats. In de kerken van de bin­nen­stad zijn zater­dag­avond laat ver­schil­lende Missen en vanaf het Spui lopen duizen­den mensen in stilte een bidweg om Jezus Christus te eren die door de communie ons sterkt op onze pelgrimsweg door het leven. Voor jon­ge­ren is er een pro­gram­ma in de Mozes en Aäron.

In de kerk aan het Waterloo­plein begint om 19.30 uur een mooi jon­ge­ren­pro­gramma. Jon­ge­ren uit het hele land komen daar naar toe en onze bis­schop, mgr. Jozef Punt zal er de heilige Mis vieren.

Zelf zal ik het eerste deel van dat jon­ge­ren­pro­gramma meemaken, maar daarna ga ik naar de Sint Nicolaas­basi­liek bij het centraal Station waar om 21.30 uur de H. Mis voor de Westfriese bede­vaart is, waar ook een groep mensen bij is, die helemaal uit West­fries­land is komen lopen! Daar zal ik de H. Mis vieren en aan­slui­tend de Stille Omgang hou­den.

Ieder jaar weer een mooi gebeuren dat een gebeur­te­nis her­denkt die in 1345 heeft plaats gevon­den: een zieke braakte de hostie uit die hij ont­van­gen had en die werd aan­ge­trof­fen, zwevend boven het vuur. Uit­ein­de­lijk werd deze hostie in plech­tige pro­ces­sie terug gebracht naar de kerk. Het was de start van een eeuwen­lange vere­ring van het Mirakel van Am­ster­dam.

Terug