Arsacal
button
button
button
button


Jongeren voor Stille Omgang in Mozes en Aäron

Everlasting...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 maart 2018 - 201 woorden
Jongeren voor Stille Omgang in Mozes en Aäron
(foto: Matthijs Janssen)
Jongeren voor Stille Omgang in Mozes en Aäron
(foto: Matthijs Janssen)
Jongeren voor Stille Omgang in Mozes en Aäron
(foto: Matthijs Janssen)

Voor de jon­ge­ren begon de Stille Omgang met een pro­gram­ma in de Mozes en Aäron van 19.30 uur tot 23.00 uur. Het eerste deel daar­van heb ik mee­ge­maakt met een uitleg van het Mirakel van Am­ster­dam, een wel­komst­woord namens de ge­meen­schap van Sant’ Egidio waaraan de kerk is toe­ver­trouwd en mooie lie­de­ren van Matthijn Buwalda.

Het was even spannend aan het begin omdat het na 19.00 uur toen de kerk open ging nog wel erg rus­tig bleef, maar vanaf 19.30 begon het goed te lopen: jon­ge­ren uit het hele land kwamen voor deze Stille tocht door hartje Am­ster­dam.Toen ik weg ging was de kerk al bijna vol.

Matthijn Buwalda is "een pro­tes­tantse jongen" zoals hij een aantal keer bena­drukte, af en toe wat neer­bui­gend naar het katho­lie­ke geloof, maar de liedjes die hij zong waren mooi en ver­woord­den gevoelens en erva­ringen van jon­ge­ren en vooral geloof in Gods genade. "Als er vuur in je leeft, laat het bran­den", nodigde hij de jon­ge­ren uit.

Daarna kwam deel­pro­gramma's met onder meer aanbid­ding, een ont­moe­ting met kape­laan Boris Plavcic en meer, alles onder het thema: "Everlas­ting". En na­tuur­lijk de heilige Mis met onze bis­schop, mgr. Jozef Punt. Daarna begon de Stille Omgang van de jon­ge­ren.

Terug