Arsacal
button
button
button
button


Het gebeurt nog steeds....

Goede Vrijdag

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 30 maart 2018 - 240 woorden
Een van de kruiswegstaties in de kathedrale basiliek van Sint Bavo
Een van de kruiswegstaties in de kathedrale basiliek van Sint Bavo

Op Goede Vrij­dag gedenken we het lij­den en sterven van onze Heer Jezus Christus. Een dag van ver­bon­den­heid met Hem, van dank­baar­heid om onze verlos­sing, van verdriet en van vreugde tege­lijker­tijd. Zoveel liefde....

Dit is twee­dui­zend jaar gele­den gebeurd,
maar het had gis­te­ren kunnen zijn.
Mensen zijn niet veran­derd.
Nog steeds zijn er mensen als Judas,
die alles doen voor geld;
nog steeds zijn er hoge­pries­ters en schrift­ge­leer­den
die alles beter weten
en tot het uiterste gaan
om hun eigen eer en positie te be­scher­men;
nog steeds zijn er Pilatussen
die meewaaien met alle win­den,
en bij wie onder druk alles vloei­baar wordt;
en er zijn mensen als de soldaten
die doen wat zij moeten doen
- bevel is bevel -
en hun eigen geweten hebben uitgeschakeld;
en nog steeds zijn er mensen als Petrus,
die uit angst wat meepraten, niet durven
en daarom soms foute beslis­singen nemen.
Ze zijn er nog steeds
en mis­schien zit er van ieder van hen
ook wel iets in ons­zelf.
Maar nog steeds zijn er ook mensen
als de vrouwen onder het kruis
en als de leer­ling Johannes,
die Hem in stilte trouw zijn;
en er zijn mensen als Maria,
die hier onder het kruis
de moe­der van de mens­heid wordt:
ziehier uw kin­de­ren!
Nog steeds zijn er mensen
die het oppakken en ver­der gaan.
Nee, het is niet afgelopen hier op het kruis,
dit is pas het begin,
want na Zijn ver­rij­ze­nis
gaat het door
in iedere mens die aan Hem
taal en han­den en voeten wil geven.

Terug