Arsacal
button
button
button
button


Bij de zusters van Moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 april 2018 - 196 woorden

De zusters van Moeder Teresa (offi­cieel: Missionaries of Charity) doen al vele jaren goed werk in Am­ster­dam en in Rotter­dam. Zij zorgen op de eerste plaats voor de armsten en een van de ac­ti­vi­teiten is de maaltij­den die zij geven, ook op Pasen.

Om drie uur 's mid­dags vier­den we de heilige Mis met de zusters en de gasten. Pries­ter Johannes van Voorst con­ce­le­breerde en ook pater Vincent Wang van de svd-ge­meen­schap was aanwe­zig. Na afloop was er een maal­tijd waaraan veel mensen van de straat aan deelnamen, bij elkaar meer dan hon­derd personen van allerlei natio­na­li­teiten. De beide pries­ters hielpen samen met de zusters en de vrij­wil­li­gers met het uit­de­len van de maaltij­den, het afwassen van bor­den en bestek en het schoonmaken van de eet­zaal. Ik mocht aan iedere gast een paascadeautje uit­de­len.

Het is mooi dat er in Am­ster­dam al zoveel jaren een zicht­baar teken is van nabij­heid van onze kerk en zorg voor mensen die het niet ge­mak­ke­lijk hebben. De zusters doen hun mooie werk met veel plezier. "Wij herkennen Jezus niet alleen in de Eucha­ris­tie en in de pries­ter maar ook in de armen", zei één van de zusters me.

Terug