Arsacal
button
button
button
button


De oudste actieve priester viert feest...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 april 2018 - 216 woorden

Op beloken pasen, zon­dag van de barm­har­tig­heid, viert de oudste nog actieve pries­ter, pater J.G. Sijm smm in zorg­cen­trum Saen­den in Zaan­dam zijn zes­tig­ja­rig pries­ter­feest. En hij was nog wel een ‘late roe­ping’!

Pater Sijm is sinds 1999 rector van zorg­cen­trum Saen­den in Zaan­dam. In de­cem­ber aanstaande hoopt hij negen­tig jaar te wor­den, maar nog steeds is hij actief en ver­zorgt hij de eucha­ris­tie­vie­ringen in het zorg­cen­trum, de laatste jaren onder­steund door diaken Sibrecht Fieggen. Daar­mee is pater Sijm de oudste aan­ge­stelde pries­ter in het bisdom. Wel zijn er ook andere pries­ters die op zeer hoge leef­tijd een goede ge­zond­heid genieten en heel actief zijn met assis­tenties, zoals ver­schil­lende pries­ters van het wij­dings­jaar 1955! Zij zijn pries­ter gewijd toen ik maar net geboren was.

Pater Sijm is pries­ter in hart en nieren en een man van de Kerk. Hij is in het bisdom geen onbekende en is regel­ma­tig aanwe­zig bij de grote dio­ce­sane vie­rin­gen en bij­een­komsten. Helaas lukt het me niet hem op deze dag per­soon­lijk te gaan fe­li­ci­te­ren (het is zon­dag van de Barm­har­tig­heid met eigen bij­zon­dere vie­rin­gen in Heiloo [NL] en in de ka­the­draal [ENG]), maar naast de gewone felici­ta­ties vanuit het bisdom, wil ik ook langs deze weg hem van harte fe­li­ci­te­ren met deze mooie mijl­paal en hem een mooie dag toewensen!

Terug