Arsacal
button
button
button
button


Samen tegen armoede

Dag van de caritas 2018

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 april 2018 - 226 woorden
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Kor Berghuis aan het woord; rechts drs. Ernst Meyknecht
Samen tegen armoede

Zater­dag 7 april was ik voor het slot van het pro­gram­ma van de Dag van de Caritas in Heiloo, waar vooral be­stuurs­le­den en vrij­wil­li­gers van de parochiële caritasin­stel­lingen aanwe­zig waren voor een mooi en af­wis­se­lend pro­gram­ma rond het thema van armoede­be­strij­ding.

Er waren deze dag, die was geor­ga­ni­seerd door de staf­me­de­werker caritas van het bisdom, drs. Ernst Meyknecht, zes work­shops. Er waren zo’n vijf­tig caritas-mensen aanwe­zig. De coördinator van de caritas in dochter-bisdom Rotter­dam, Jan Maassen, was aanwe­zig voor een inlei­ding op het thema en een work­shop over armoede in Neder­land. Kor Berghuis (zie foto) had het over de nieuwe cursus die van start gaat om vrij­wil­li­gers en be­stuur­ders te werven voor de caritasin­stel­lingen (foto van de fol­der). Vanuit de Kerk in Actie sprak mw. Burret Olde over Nood­hulp. Diaken Gert jan van der Wal had het over het activeren van je pa­ro­chie in caritas-opzicht, Annemarie de Wit was er vanuit het Kans­fonds en mw. Gruisen over het omgaan met ‘frauduleuze’ aan­vra­gen. Pastoor dr. Bart Putter, voor­zit­ter van de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas sloot de dag af met een korte toe­spraak. Tijdens de lunch was er gelegen­heid om nog wat in­for­meel na te praten en daar heb ik na­tuur­lijk ook graag gebruik van gemaakt.

Op de foto ziet U de hoofd­lijnen van het jaar­pro­gramma van de Caritas in ons bisdom.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug