Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Van der Linden (86) schrijft boek over de bijbel

Alpha-avond in Beverwijk

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 april 2018 - 259 woorden
Aanbieding van het boek
Aanbieding van het boek
Het boek van pastoor Jan van der Linden
Het boek van pastoor Jan van der Linden

Pastoor Jan van der Linden is geboren in 1931 en bijna 87 jaar; hij is heel actief met assis­tenties in pa­ro­chies en bijbel­groepen en maakt deel uit van het team van de Alpha-cursus bij de Apostel­kerk in Beverwijk, die al vele jaren met succes door pastoor Henk Niesten wordt geleid. Pastoor Van der Linden heeft een boek ge­schre­ven: ‘Spreekt God nog tot ons?’ Een inlei­ding met bij ieder hoofd­stuk gespreks­vra­gen over heel het Oude Testa­ment.

Dins­dag­avond 17 april was ik bij de Alpha­cur­sus om een bijdrage te geven rond het thema: ‘De kerk’. Meer dan veer­tig mensen waren geko­men om deze avond te volgen. De goede en gezellige sfeer, het heer­lijke eten, het delen van geloof en het ver­die­pen daar­van draagt allemaal bij aan het succes van deze avon­den, ook nog nu die al zovele jaren wor­den gehou­den.

Tijdens de avond werd het boek van pastoor Van Der Linden ge­pre­sen­teerd en aan mij aan­ge­bo­den. De pastoor heeft ja­ren­lan­ge erva­ring in het lei­den van bijbel­groepen en heeft reeds vele mensen geholpen om de bijbel te verstaan. Tege­lijk is hij een man van geloof en van de kerk en die over­tui­ging zal zeker ook in dit boek door­klin­ken. Op dit moment heb ik de tekst nog niet geheel kunnen lezen maar enkele steekproeven maakten mij wel dui­de­lijk dat het boek lees­baar is en een inlei­ding geeft waarin alle vragen die mensen hebben rond de bijbel echt aan bod komen.

Het boek kost € 10,-, telt 156 pp. en is geprodu­ceerd door Boekscout in Soest, maar ook via de auteur te ver­krij­gen.

Terug