Arsacal
button
button
button
button


Avond van barmhartigheid in bovenkerk San Francesco

Tieners bijeen in San Damiano

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 mei 2018 - 328 woorden
De Avond van Barmhartigheid in de San Francescobasiliek (bovenkerk)
De Avond van Barmhartigheid in de San Francescobasiliek (bovenkerk)

Op woens­dag 2 mei had­den de ver­schil­lende groepen een eigen pro­gram­ma. Één van de pro­gram­ma's was een bezoek aan Gubbio, La Verna en Perugia, be­lang­rijke plaatsen in het leven van Fran­cis­cus. Andere groepen bezochten Rivotorto en San Damiano en de basiliek van Santa Maria degli Angeli met het klooster. Daar be­gon­nen we de dag met de Eucha­ris­tie­vie­ring.

De grote kapel waar we de Mis vier­den heeft een wand­schil­dering van het Laatste Avondmaal. Deze dag was er 'gewoon' samenzang maar ook dat kan heel mooi zijn. In de preek ben ik wat inge­gaan op het comtemplatieve afzon­deringsaspekt en het verlangen om naar buiten te gaan, het evan­ge­lie door te geven, die bij de heilige Fran­cis­cus en Clara beide sterk aanwe­zig zijn.

na de Mis ben ik naar Assisi gegaan waar ik in de loop van de dag ver­schil­lende groepen ben tegen geko­men. Het weer was niet zo best vandaag, nogal wat regen en tegen de midag heb ik aangeklopt bij de zusters Birgitinessen die me van een heer­lijke maal­tijd voorzagen.

Tegen half drie was ik in San Damiano waar de tieners bijeen kwamen voor een eigen boetevierimg met biecht­gele­gen­heid waar goed gebruik van werd gemaakt. Mooi om te zien hoe serieus deze jonge mensen hiermee bezig zijn.

Terug geko­men in de stad waren we getuige van de his­to­rische optocht die in Assisi wordt gehou­den bij gelegen­heid van de Calendimaggio vie­ring waarbij twisten uit een zeer lang vevlogen tijd fees­te­lijk wor­den.

Om half zeven begin in de boven­kerk van de San Francesco de Avond van barm­har­tig­heid, die door de jon­ge­ren was voor­be­reid. Mgr. Punt stelde het heilig Sacra­ment uit, na een inlei­ding door kape­laan Teun Warnaar en een mooi ge­tui­ge­nis van Renske; de pries­ters ver­deel­den zich daarna over de kerk en wie wenste kon zich bij hen ver­voe­gen om het blecht­sa­cra­ment te omt­vangen. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Ik was tot het allerlaatst achter elkaar bezig biecht te horen. Eigen­lijk is er geen mooiere taak voor een pries­ter.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug