Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe zusters in Vogelenzang!

Familidag in Casa Carmeli

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 augustus 2012 - 208 woorden
Nieuwe zusters in Vogelenzang!

In het klooster Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang, waar de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart een gastenverblijf hebben voor be­zin­ning en retraites, zijn zater­dag 25 au­gus­tus twee nieuwe jonge zusters verwelkomd, zuster Maria Gratia en zuster Maria Luca. De beide zusters hebben onlangs hun tij­de­lijke geloften afgelegd en zijn in Vo­ge­len­zang geplaatst.

Zij wer­den welkom geheten op een fees­te­lij­ke familie­dag op het klooster­ter­rein. De regen van die dag kon geen roet in het eten gooien, want de zusters had­den bij het gastenverblijf nog een paar party-tenten aan­ge­bouwd waar de barbecue kon wor­den gehou­den. De komst van deze nieuwe zusters was niet het enige fees­te­lij­ke aspect van deze dag: de vroe­gere overste, zr. Johanna, is alge­meen econome gewor­den van de con­gre­ga­tie en zal daarom naar Sittard ver­hui­zen. Zr. Elvira Maria, die ik al lang ken omdat zij uit de pa­ro­chie komt waar ik pastoor was, is de nieuwe overste gewor­den. Tevens vierde zuster Emmanuela alvast haar tach­tigste ver­jaar­dag (de eigen­lijke dag is op de 29e). De alge­meen overste van de Con­gre­ga­tie, moe­der M. Angelina, was voor al deze fees­te­lijk­he­den ook naar Vo­ge­len­zang geko­men. Er waren voor mij dus veel aan­lei­dingen om deze dag met vreugde mee te vieren, eerst met de heilige Mis en daarna dus met die fees­te­lij­ke barbecue.

Terug