Arsacal
button
button
button


God koos voor een verborgen en eenvoudig leven

Overweging op de Gebedsdag van de vrouwe van alle Volkeren

overweging_bezinning - gepubliceerd: zondag, 20 mei 2018
Met de Mariale gebedsgroep van de Spaanse parochie
Met de Mariale gebedsgroep van de Spaanse parochie
Naast het altaar stond de afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren opgesteld
Naast het altaar stond de afbeelding van de Vrouwe van alle volkeren opgesteld
De zusters van de Familie van Maria hebben gezongen
De zusters van de Familie van Maria hebben gezongen

In de Amsterdamse RAI werd op Pinksteren een geslaagde gebedsdag gehouden voor de Vrouwe van alle Volkeren, de titel waaronder Maria in Amsterdam bijzonder wordt vereerd. Ruim zeshonderd mensen waren gekomen om de heilige Eucha­ris­tie met de bisschop, mgr. Jozef Punt, te vieren en zij hoorden ver­schil­lende getuigenissen.

De dag werd besloten met aanbidding van de Heer in het heilig Sacrament. Tijdens het Lof heb ik de volgende over­we­ging gehouden.

Over­we­ging - Gebed

Wij hadden het anders gedaan

Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus,
U die hier bij ons aanwezig bent,
zo klein en verborgen,
maar zo werkelijk
onder de gedaante van het brood.
Als wij, mensen, hadden moeten kiezen
hoe God op aarde zou verschijnen,
dan hadden wij hoogstwaar­schijn­lijk
een troon en een paleis,
een hoogst aanzienlijke familie,
met macht en aanzien,
kracht, rijkdom en onafhankelijkheid
voor u gekozen.
Maar U bent gekomen
mens geworden
door het ja-woord,
het “Fiat” van een jong Joods meisje,
onbekend en in een dorpje achteraf.

Verwerpelijk

U bent mens geworden
door de bewuste en vrijwillige mede­wer­king
van een vrouw zonder status;
in de ogen van de mensen
was zij zelfs verwerpelijk
omdat zij haar kind kreeg
voordat de huwelijkse samenleving
met Jozef had plaats gevonden,
zoals Uzelf verwerpelijk werd:
een misdadiger
in de ogen van de mensen.
Wij willen meestal graag wat beter lijken
dan dat we werkelijk zijn.
U wilde minder lijken
dan U werkelijk bent,
U wilde onaanzienlijk zijn.
U bent mens geworden
in het kind van Bethlehem,
opgegroeid in een huisje in Nazareth,
dienstbaar.
U hebt ons verlost
door klein te worden,
de minste van ons allen
en Maria stond naast U,
stond U trouw terzijde.

Menswording, eenvoudig en nederig

Zo hebt U ons verlost
en hebt U eens en voorgoed
de kant gekozen van mensen
die niet in tel zijn,
niet geacht,
niet rijk,
niet machtig.
U hebt gekozen
voor eenvoud en nederigheid.
En U heeft zich afhankelijk gemaakt
van haar
die wij hier mogen eren
als Vrouwe van alle volkeren.

Niet alleen iets van toen

De menswording
verborgen in de schoot van een maagd,
die geboorte in een stal op het veld,
buiten de bewoonde wereld,
die dood op een kruis,
opnieuw buiten de stad,
eenvoudig en verborgen,
dat was niet alleen iets van toen,
intussen ruim tweeduizend jaar geleden;
het is ook iets van nu,
van iedere dag opnieuw:
U wordt mens in ons midden
in iedere heilige Eucha­ris­tie;
U bent onder ons,
klein en verborgen in de hostie;
U wilt bij ons wonen,
ingaan in ons hart,
arm en klein;
en nog steeds geeft Uw moeder
Uzelf iedere dag opnieuw aan ons,
want zij is de Vrouwe van de Eucha­ris­tie,
de Moeder die U, Heer Jezus,
in ons hart geboren wil laten worden.

Eerherstel

Nog steeds komt U niet met geweld,
legt U zichzelf niet aan ons op,
maar komt u zo verborgen
dat vele mensen U ontvangen,
zonder U te herkennen,
zonder uw lichaam en Bloed te onderscheiden.
Geef, Heer, dat ons dat niet overkomt,
maar dat we U mogen herkennen
en met liefde ontvangen;
wij willen U eerherstel geven
voor zoveel mensen die U in de heilige communie
zonder voor­be­rei­ding, zonder liefde, onwaardig
ontvangen.
Wil, goede Jezus, hun hart
ondanks dit alles
toch door een straal van uw liefde raken,
opdat hun hart veranderen mag
en vervuld zal worden
met liefde en offerbereidheid,
met vuur en geloof.

Wat U van ons verwacht

Dat U in Uw goedheid en liefde voor ons
zo eenvoudig in ons midden komt
in de talloze Missen
die over de hele wereld worden gevierd,
laat dat voor ons, Heer,
een teken zijn
van wat u van ons verwacht:
geef dat wij die keuze maken
voor eenvoud en nederigheid,
voor dienst­baar­heid en offerbereidheid,
voor mede­wer­king aan Uw grote plan
van verlossing voor deze wereld.

Mede-verlossers

Als gelovige mensen
leven wij op aarde een leven
van verborgen aanwezigheid.
We vallen niet op,
vaak lijken we er helemaal niet te zijn.
Maar juist in het verborgene
wordt het ware goede gedaan.
Juist in deze zo vaak kille en goddeloze wereld,
zijn er mensen nodig
die door hun gebed,
hun leven en inzet in woord en daad,
mede-verlossers worden
met Uw moeder, Maria, de mede-verlosseres,
met U die onze enige Heer bent
en de Verlosser van alle mensen.
Zend daarom over ons
uw Geest, Heer Jezus Christus,
door de voorspraak van Maria,
om vol vuur te kunnen zijn
en te werken aan een wereld
waar verwarring, oorlog en rampen
een einde nemen
en Uw vrede kan wonen.
Amen

Terug