Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Leo Nederstigt is naar de hemel...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018 - 296 woorden
Het boekje van Leo Nederstigt
Het boekje van Leo Nederstigt

Dins­dag­mor­gen 22 mei is pastor Leo Neders­tigt overle­den, na een lang ziek­bed, dat hij moe­dig en met geloof heeft doorstaan. In zijn ziekte bleef hij wie hij was: een pries­ter die met vele mensen in gesprek was en hen met harte­lijke, va­der­lijke woor­den de weg wees naar God

Vorig jaar publi­ceerde hij het boekje ‘Ik hou van jou’ bij zijn afscheid van de pa­ro­chie en die titel kenmerkt wat hij in zijn contacten overbracht, waarbij de ‘Ik’-figuur niet alleen of op de eerste plaats pastor leo Neders­tigt was, maar de Goede Herder.

Pastor Leo is 70 jaar gewor­den. Zijn pries­ter­lijk leven heeft hij vooral in Am­ster­dam door­ge­bracht, de laatste jaren in Am­ster­dam in een groeiende regio die aan de heilige Clara en Fran­cis­cus is toegewijd. Hij was gees­te­lijk leidsman en biecht­va­der van velen, begeleidde veel kan­di­da­ten naar pries­ter­schap en diaconaat en was stage­be­ge­lei­der van toe­koms­tige pas­to­raal werkers. De laatste vijf jaar heeft hij moeten vechten met een aggressieve kanker, maar die ziekte is voor velen weer een bron van in­spi­ra­tie gewor­den.

Leo Neders­tigt was lid van de pries­ter­raad, ge­woon­lijk werd hij met het hoogste aantal stemmen gekozen, een teken van het ver­trouwen dat veel pries­ters in hem had­den. Zijn oom was pastoor in Leidschen­dam waar ik vandaan kom, ook zo'n pas­to­rale en gelo­vi­ge man en ik herkende in Leo veel trekjes die ik ook in zijn oom had gezien.

Dins­dag 29 mei zal om 11.00 uur de uit­vaart zijn in de H. Mar­te­la­ren van Gorcum (Hofkerk), Linnaeushof in Am­ster­dam. De bis­schop, mgr. Jozef Punt, zal hoofd­cele­brant zijn.

Er zijn avond­wakes in twee andere kerken die tot de pa­ro­chie van Leo behoor­den: zon­dag­avond 27 mei om 19.30 uur in H. Gerardus Majella­kerk in de Lombok­straat 2 in Am­ster­dam en maan­dag­avond 28 mei in de Anna Boni­fa­tius­kerk aan de 2e Ooster­park­straat 246.

Terug