Arsacal
button
button
button
button


Waarom Maria eren?

Lezing in het kader van 175 jaar St. Josephkerk in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018 - 243 woorden

Dins­dag­avond 29 mei was ik in het Josephuis van de sint Joseph­kerk aan de Jans­straat in Haar­lem. De kerk viert dit jaar het 175-jarig bestaan met een keur aan ac­ti­vi­teiten. In deze kerk wordt ook Maria van Haar­lem vereerd. Deze avond was ik daar om te spreken over de vraag: “Waarom Maria eren?”

De lezing vond plaats in de zaal van de pastorie bene­den, In de twee ruimtes die daar met elkaar verbon­den zijn, hebben de aanwe­zigen geluisterd en vragen gesteld. Er was een goede opkomst.

Ik heb ge­spro­ken over de ver­schil­lende wijzen waarop wij Maria eren, over Meimaand en ok­to­ber­maand, toe­wij­ding en Maria­ver­schij­ningen en over de diepere reden waarom wij Maria eren die we in de heilige Schrift al vin­den aangeduid in de woor­den van Elizabeth bij het bezoek van Maria en de reactie van Maria daarop en in het evan­ge­lie van Johannes waar Jezus zijn Moeder aanspreekt met ‘Vrouw’.

Ik heb uit­ge­legd hoe Maria’s mede­wer­king in de verlos­sing hierin tot uiting komt en ge­spro­ken over Maria als nieuwe Eva. Tenslotte heb ik ver­teld over de Maria­ver­ering in de jonge kerk: in het proto-evan­ge­lie van Jacobus, de vere­ring rond het graf van Maria, bewaakt door de Ebionieten, over Justinus en Ireneus en het gebed ‘Sub tuum prae­si­dium’, kortom er is van alles aan de rode geko­men...

Van harte wens ik de Sint Joseph­kerk nog een heel mooi jubileum­jaar toe!

Terug